พาไหว้พระ 9 วัด ณ ตำบลพระขาว อยุธยา วัดที่ 7 วัดพระขาว

พาไหว้พระ 9 วัด ณ ตำบลพระขาว อยุธยา วัดที่ 7 วัดพระขาว

วัดพระขาว ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านพระขาว ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา วัดพระขาว  มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ 2 งาน พื้นที่อุโบสถมีความกว้างประมาณ 7 เมตร ยาวประมาณ 11 เมตร ศาลาการเปรียญกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร 

วัดพระขาว

วัดพระขาว1

อีกทั้งมีหอสวดมนต์ และปูชนียวัตถุ และพระประธานขนาด พระเพลากว้าง 4 ศอก สูง 5 ศอก เรียกว่า หลวงพ่อขาว วัดพระขาวสร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยา ราว ๆ ปี พุทธศักราช 2250 ได้รับพระราชทานวิสุงคาราม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2470

 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ และสถานที่สำคัญ

หลวงพ่อขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

เป็นพระประธานในอุโบสถ ถูกปั้นด้วยปูนมาแต่โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา หน้าตักกว้างประมาณ ๔ ศอก สูงประมาณ ๕ ศอก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย จุดเด่นคือ มีสีขาวทั้งองค์ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อ ตามลักษณะภายนอกซึ่งมีองค์เป็นสีขาวว่า หลวงพ่อขาว ซึ่งเป็นที่เคารพ และเลื่อมใส ของชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ผู้ที่มากราบไหว้บูชา ต่างประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังมีผู้อธิษฐานขอพรบารมี จากองค์หลวงพ่อขาว และเชื่อมั่นในบุญกุศล มีศีลธรรมประจำใจจะสมความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข การศึกษาดี ไร้โรคภัยไข้เจ็บ บันดาลโชคลาภ  และแคล้วคลาดปลอดภัย ให้แก่ผู้สักการะบูชา ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่มีความเชื่อ จะนำไข่ต้มมาถวายเพื่อแก้บน หลังจากสิ่งที่ตนบนบานไว้ สัมฤทธิ์ผล

วัดพระขาว

วัดพระขาว2

มณฑป ลายรดน้ำ แหล่งเรียนรู้เมืองกรุงเก่า

แหล่งเรียนรู้เมืองกรุงเก่า มณฑปสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ภายในแบ่งออกเป็น 5 ห้อง กั้นด้วยฝาลูกฟัก เพดานประดับด้วยไม้แกะสลัก ปิดทองรูปดอกบัวแบบต่าง ๆ รูปทรงของมณฑป มองจากภายนอก จะเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาแบบประยุกต์ สังเกตได้จากการทำมุขประเจิด และสันหลังคาวางบราลี 

ภายในมณฑป เขียนภาพลายรดน้ำเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในยุคนั้น หากมีการใช้ศิลปะลายรดน้ำ จะถือว่าเจริญถึงจุดสูงสุด เนื่องจากมีความงดงามมาก ภายในมีการเขียนภาพเล่าเล่าเรื่อง หลายเรื่อง อาทิ ภาพเรื่องภูมิจักรวาล 

โดยเสนอความคิดเรื่อง แผ่นดินธรรมราชา มีธรรมะในพระพุทธศาสน า เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ ให้อยู่เย็น และเป็นสุข ในภาพ ยังได้แฝงคติเรื่อง พระมหากษัตริย์ในมหาจักรวาล ภาพพุทธประวัติ ภาพทศชาติ ภาพมารผจญ ภาพไตรภูมิ ภาพธุดงค์ 13 ภาพอสุภะ 10 ภาพ วิปัสสนาญาณ ภาพมงคล 108 ภาพปริษนาธรรม ภาพคุณของพระรัตนตรัย ภาพทวารบาล ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกัน

วัดพระขาว

วัดพระขาว3

ลายรดน้ำ เป็นจิตรกรรมไทยที่มีความหมาย งดงามทรงคุณค่า ในปัจจุบันเริ่มหาที่ชมได้ยาก และไม่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ เนื่องด้วยสาเหตุ หลายประการ อาจจะเนื่องมาจาก กรรมวิธีการทำงานที่ยาก และซับซ้อน ใช้ระยะเวลาในการทำ ค่อนข้างนาน ลายรดน้ำจึงเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง ที่แสดงถึงความวิจิตรของลายเส้น โดยมีวัสดุที่นำมาใช้ ที่สำคัญคือ ทองคำเปลว และ รัก นำมาเขียนเป็นลวดลาย และภาพ โดยใช้จังหวะ และช่องไฟ ให้เกิดความงดงาม งานศิลปะประเภทนี้ จึงเป็นผลงานประดับตกแต่ง ที่มีคุณค่าสูงยิ่ง ในปัจจุบัน

 

ชานหมากหลวงปู่ทิม

วัตถุมงคล ที่หลายคนน่าจะรู้จัก ว่ากันว่า ศักดิ์สิทธิ์มาก หากใครได้มีโอกาสไปวัดพระขาว ไปกราบหลวงปู่ทิม ก็จะต้องมีบูชาวัตถุมงคลสิ่งนี้ด้วย เนื่องจากหลวงปู่ ท่านจะแจกให้ลูกศิษย์ ลูกหาทุกคน หากจะทำอะไร และต้องการให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จ ก็จะหยิบขึ้นวัตถุมงคลดังกล่าวขึ้นมา พร้อมกับอธิษฐานและระลึกถึงท่านก็จะประสบความสำเร็จ ได้ดั่งใจหวัง

 

ที่นี่ยังมีอีกจุดที่มักจะเป็นที่นิยมของผู้ที่ได้มาเยือน นั่นก็คือ จุดให้อาหารปลา หรือ มัจฉาธานี

 

นอกจากนี้ ในตำบลพระขาว ยังมีวัดที่น่าสนใจอีกวัด ซ฿่งอยู่ไม่ไกลกับวัดพระขาวคือ วัดพิกุลโสคันธ์

วัดนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่บนเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา มีอุโบสถก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร หอสวดมนต์ และปูชนียวัตถุมากมาย มีพระพุทธไสยาสน์ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโส ความยาว 21 วา มีรูปหล่อหลวงพ่อปั้น ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ 

วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา เล่ากันว่า วัดพิกุล ไม่เคยเป็นวัดร้างเลย แม้สมัยที่กรุงศรีอยุธยาแตกก็ตาม วัดแห่งนี้เฟื่องฟูในสมัย รัชกาล 5 ในสมัยเมื่อหลวงพ่อปั้น เป็นเจ้าอาวาส เนื่องจากท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่ชาวบ้านเคารพนับถืออย่างมาก ท่านได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2453 วัดสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปีพ.ศ.2245 ได้รับพระราชทานวิสุงคารามเมื่อปี พ.ศ.2454 

 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ และสถานที่สำคัญ

หลวงพ่อโส เป็นพระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่ในวิหาร มีความยาว 21 วา เป็นพระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นที่นิยมมาขอพรให้ประสบความสำเร็จ และสมหวังในเรื่องต่าง ๆ 

 

รูปหล่อหลวงพ่อปั้น ซึ่งเคยเป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดพิกุลโสคันธ์ เป็นที่เคารพ และเลื่อมใสของชาวบ้านพระขาวเป็นอย่างมาก

 

ที่มา : www.phrakaw.go.th

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

ไหว้พระ 9 วัด ที่พระนครศรีอยุธยา กับวัดที่ 6 วัดท่าการ้อง

พาไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคงรับปีใหม่ วัดที่ 5 วัดพระศรีสรรเพชญ์

เสริมมงคลรับปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา วัดที่ 4 วัดหน้าพระเมรุ

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

@GIM

app info
get app banner