อยากให้ลูกเก่งอังกฤษควรเลือกโรงเรียนนานาชาติอย่างไร

อยากให้ลูกเก่งอังกฤษควรเลือกโรงเรียนนานาชาติอย่างไร

ทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ผู้ปกครองจึงเลือกส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนนานาชาติเพื่อให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ แต่จะเลือกอย่างไรดีจึงจะมั่นใจว่าเหมาะและดีพอสำหรับการพัฒนาลูกที่คุณรัก ลองพิจารณาจากคุณสมบัติของหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำอย่างโรงเรียนอาร์บิส รัศมี นานาชาติ ดูสิคะ

อยากให้ลูกเก่งอังกฤษ, โรงเรียนนานาชาติ

อยากให้ลูกเก่งอังกฤษควรเลือกโรงเรียนนานาชาติอย่างไร

โรงเรียนอาร์บิส รัศมี นานาชาติ (RBIS Rasami British International School) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2514 และได้รับรองวิทยฐานะจาก CfBT, UK ซึ่งเป็นองค์กรในการตรวจมาตรฐานการศึกษาระดับโลกของประเทศอังกฤษ    ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เดินทางสะดวก อีกทั้งในโรงเรียนยังมีบรรยากาศที่สงบ ร่มรื่น และอบอุ่น ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าลูกจะเก่งอังกฤษและมีชีวิตการเรียนที่มีความสุข

เด็กที่เข้าเรียนมีอายุตั้งแต่ 18 เดือนถึง 18 ปี การเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาล (เด็กเล็ก) ระดับปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษา โดยทางโรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย  นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาจีนตั้งแต่ระดับปฐมวัย

เนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนการสอนเข้มข้นตามบริบทแนวทางการศึกษาของประเทศอังกฤษที่มุ่งเน้นให้เด็กสร้างจินตนาการ สร้างความเข้าใจ สร้างทักษะ เพื่อหาความรู้ที่หลากหลาย กระตุ้นและผลักดันให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้จริง

ทางโรงเรียนยังเน้นให้นักเรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของแต่ละชั่วโมงการเรียน เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเห็นความสำคัญของการเก่งภาษาอังกฤษ ตลอดจนความต่อเนื่องและการเชื่อมต่อระหว่างวิชาการกับชีวิตจริง ทำให้สามารถพัฒนาตัวเองได้และเกิดความสนใจเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งสามารถเห็นได้จากการแสดงออกของนักเรียนที่สนใจตัวเอง ใส่ใจการเรียน มีทัศนคติที่ดีกับตนเองและผู้อื่น มีน้ำใจ และชอบช่วยเหลือกันและกัน

จากผลการสอบของนักเรียนในระดับ IGCSE (International General Certificate in Secondary Education) ของ CIE (Cambridge International Examination) นักเรียนของอาร์บิสได้เกรด A* - C มากกว่า 90% ของทุกวิชาที่สอบ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพจะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่นักเรียนและการเรียนที่ดี ในกรณีที่นักเรียนต้องการการดูแลเรื่องเรียนเพิ่มเติม ทางโรงเรียนจะพิจารณาและปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเก่งอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมั่นใจและมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าตลอดเวลา

ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร Extra Curricular Activities (ECA) ที่ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมในชมรมต่างๆ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมต่างๆ จะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน น่าสนใจ

แนวทางการเรียนการสอนนอกจากเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษาแล้ว ยังปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักกาลเทศะและมีมารยาท ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นของการดำรงชีวิตในสังคม ทั้งหมดนี้คือเอกลักษณ์ของโรงเรียนอาร์บิส รัศมี นานาชาติ สมดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า Aim Even Higher

ตารางเปรียบเทียบราคาโรงเรียนนานาชาติ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner