สัมภาษณ์มิสเตอร์แมคเวย์ ครูใหญ่มากประสบการณ์ กับความมุ่งมั่นให้ DBS ขึ้นเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของไทย

สัมภาษณ์มิสเตอร์แมคเวย์ ครูใหญ่มากประสบการณ์ กับความมุ่งมั่นให้ DBS ขึ้นเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของไทย

ทำความรู้จัก Mr. Mark McVeigh ครูใหญ่ของ Denla British School (DBS) และวิสัยทัศน์อันกล้าแกร่ง พร้อมสร้างเด็กๆ ทุกคน ให้มีความสุขและเติบโตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

Denla British School (DBS)

เมื่อลูกรักเติบโตถึงวัยพร้อมที่จะเรียนรู้ ก็ได้เวลาหาโรงเรียนให้ลูกกันแล้วค่ะ

มีปัจจัยหลายอย่างที่พ่อแม่ต้องไตร่ตรองเวลาเลือกโรงเรียนให้ลูก ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน  ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน  สภาพแวดล้อม เพื่อนร่วมชั้น และอีกปัจจัยที่สำคัญในการเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพคือคุณภาพของครูและครูใหญ่ เพราะการสอนเด็กๆ นั้นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์รวมถึงมีความเข้าใจธรรมชาติของเด็กด้วย

ครูทุกคนของ Denla British School  ผ่านการคัดสรรมาอย่างเข้มข้น  เพื่อให้พ่อแม่มั่นใจได้ว่า คุณครูจะสามารถดูแลและดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของเด็กแต่ละคนออกมาได้และยิ่งเป็นตำแหน่งสำคัญอย่าง “ครูใหญ่”  แน่นอนว่าทางโรงเรียนก็ต้องยิ่งเฟ้นหาบุคคลที่เก่งและเชี่ยวชาญเรื่องเด็กด้วยฝีมือและประสบการณ์อันยาวนาน เพื่อรับหน้าที่สำคัญในการดูแลทั้งครูและนักเรียน และทำปณิธานของโรงเรียนให้เป็นจริง

ในปี 2018 Denla British School (DBS) ได้เชิญ Mr. Mark McVeigh นักการศึกษาชาวอังกฤษผู้มากประสบการณ์ทั้งในการสอนและการบริหารโรงเรียนเอกชนจากโรงเรียนดังมาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน

วันนี้ The Asianparent ได้มีโอกาสพูดคุยกับมิสเตอร์แมคเวย์และทราบถึงมุมมองใหม่ๆ รวมทั้งวิสัยทัศน์สำหรับพัฒนา DBS และปักหมุดให้ DBS เป็นโรงเรียนระดับโลกและดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย

 

ประวัติความเป็นมาของ มร.มาร์ค แมคเวย์ (Mark McVeigh)

สัมภาษณ์มิสเตอร์แมคเวย์ ครูใหญ่มากประสบการณ์ กับความมุ่งมั่นให้ DBS ขึ้นเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของไทย

Mr. Mark McVeigh

มิสเตอร์แมคเวย์ขอเล่าตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กนะครับ  ผมจบการศึกษาที่ วิทยาลัยแคมป์เบล (Campbell College)ที่เมืองเบลฟาสต์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งผมโชคดีมากๆ เพราะที่นี่เป็นโรงเรียนที่เน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบองค์รวม จากนั้นผมเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยบริสตอล (University of Bristol) ซึ่งผมได้มีโอกาสสอนหนังสือและวางแผนศึกษาของเด็กๆ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมรู้ว่าผมต้องการเป็นครู เพราะผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้สอนหนังสือ

ผมจึงต่อยอดด้วยการสอบ PGCE ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรครุศาสตร์ขั้นสูง ที่มหาวิทยาลัยควีน  (Queen’s University)

ผมมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษากว่า 28 ปี โดยงานแรกของผม คือการเป็นหัวหน้าภาควิชาเคมีที่ Marlborough College ในประเทศอังกฤษ จากนั้นผมก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น  House Master of C2 House และ International Liaison Coordinator ครับ

และเมื่อ  Marlborough College เปิด International campus ที่ประเทศมาเลเซีย  ผมก็ได้รับเลือกให้ไปบริหารโรงเรียนในตำแหน่ง Head of Senior School ผมอยู่ที่นั่นประมาณ 5 ปี ก่อนที่ผมจะตัดสินใจมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่ที่ Denla British School ครับ

 

วิสัยทัศน์และทิศทางของ DBS ในปีการศึกษานี้

มิสเตอร์แมคเวย์สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างให้เด็กๆเติบโตเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอนาคตโดยดึงศักยภาพในตัวพวกเขาออกมา ด้วยการส่งเสริมทั้งทางด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ ไทย จีน กิจกรรมและกีฬาต่างๆ โดยไม่ละเลยที่จะปลูกฝังวัฒธรรมอันดีงามของคนไทยให้เด็กของเราทุกคน

Denla British School (DBS)

แนวทางที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นผู้นำในอนาคต

 มิสเตอร์แมคเวย์: DBS จะปลูกฝังให้เด็กๆทุกคนมีทักษะแห่งความเป็นผู้นำ  โดยเน้นทั้ง 4 เรื่องไปพร้อมๆกัน เรามีปรัชญาหรือที่เรียกว่า 4 pillars  เรื่องแรกก็คือเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน  ที่ DBS เราใช้รูปแบบการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำในประเทศอังกฤษที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม มาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย (Enhanced British Curriculum) หลักสูตรนี้มีการเสริมภาษาจีนและภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรอังกฤษเพื่อให้เข้ากับความต้องการของโลกอนาคต เรื่องที่สอง คือความเข็มแข็งด้านวิชาการ การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพตามลักษณะและความถนัดเป็นรายบุคคล (Academic Excellence for All)

เรื่องที่สาม คือการปลูกฝังทักษะความเป็นนักคิด ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ (Creative Thinking and Entrepreneurship) เช่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญในการตัดสินใจ และลงมือทำจริง ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต และเรื่องสุดท้ายคือการปลูกฝังเรื่องภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้กับนักเรียน (Community and Global Perspective) เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมาย ผมได้คัดสรรและเตรียมคุณครูให้มีศักยภาพเพื่อดูแลเด็กของเราให้เติบโตอย่างยอดเยี่ยม มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีทักษะความเป็นผู้นำและยังคงไว้มารยาทที่ดีงามอย่างคนไทย

 

” Friends of DBS” โปรเจคต่อยอดเพื่อผลักดันให้ DBS ไปถึงเป้าหมาย

มิสเตอร์แมคเวย์: เป้าหมายของ DBS คือ สร้างให้เด็กๆ เก่งวิชาการและมีทักษะความเป็นผู้นำในอนาคต  ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าผู้ปกครองเองสามารถมีส่วนร่วมให้เราไปถึงเป้าหมายนั้น

ดังนั้นเราจึงตั้งคณะตัวแทนผู้ปกครองหรือ Friends of DBS เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เรามีการประชุมผู้ปกครองทุกเทอมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนต่อไป

เรียกได้ว่าที่ DBS ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือ ให้เด็กๆของเราประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตนั่นเอง

Denla British School (DBS)

สิ่งใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในปี  2020

มิสเตอร์แมคเวย์: ในปีนี้เรากำลังเตรียมการเพื่อเปิดรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล  (Pre-EY) ที่เรียกว่า DBS Mini Dragons และชั้นมัธยมปลาย (Senior School)

ในเฟสที่ 2 นี้ จะมีการสร้างตึกเรียนเพิ่มอีก 2 ตึก รวมถึงสนามฟุตบอลในร่มและสนามกีฬาส่วนกลางใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของนักเรียนในชั้น Yr9-Yr13 จะมีการสร้าง Auditorium ขนาดใหญ่บรรจุ 634 ที่นั่ง สามารถรองรับคณะออเคสตร้าได้ถึง 91 ชิ้น การแสดงละครและเป็นหอประชุมประจำโรงเรียน นอกจากนี้เรายังเตรียมห้องเรียนดนตรี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิชาธุรกิจ (business studies) ห้องเรียน ICT ห้องปฎิบัติการสำหรับการเรียนวิชาเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology Suites) ห้องแนะแนวรวมถึงห้องโถงขนาดใหญ่เพื่อรองรับนิทรรศการต่างๆอีกด้วย

 

ความสำเร็จที่โดดเด่นของ DBS

มิสเตอร์แมคเวย์: ตอนนี้ DBS ได้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) และสมาชิกของ Council of International Schools (CIS) ผลการประเมินโรงเรียนออกมาเป็นที่น่าพอใจมาก ทางสมาคมประทับใจกับบรรยากาศการเรียนการสอน ความเอาใจใส่ของคุณครู และความสุของค์รวมของทุกคนในโรงเรียน  ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีความตั้งใจจริงในการสร้างโรงเรียนที่ยอดเยี่ยม

Denla British School (DBS)

ข้อดีเมื่อมาเรียนที่  DBS

มิสเตอร์แมคเวย์: เด็กจะได้รับการปลูกฝังจุดเน้นทั้ง 4 เรื่องที่กล่าวมา และสำเร็จการศึกษาด้วยผลการเรียนที่ดีเยี่ยม เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นอกจากนี้ผมเชื่อมั่นว่าการบ่มเพาะทักษะทั้งสี่ให้เด็กตั้งแต่ยังเล็กจะทำให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความเคารพซึ่งกันและกันและสามารถเป็นผู้นำที่มีแข็งแกร่งในอนาคต

 

คุณมองว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

มิสเตอร์แมคเวย์: อีก 5 ปีข้างหน้า เราจะเริ่มมีเด็กที่จบการศึกษาด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมและ DBS จะสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้อย่างแน่นอน

Denla British School (DBS)

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และประสบการณ์อันยาวนานด้านการศึกษาของมิสเตอร์แมคเวย์  เราเชื่อมั่นว่าโรงเรียนนานาชาติ DBS จะมีคุณภาพการศึกษาทัดเทียมโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของโลกในไม่ช้า

ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนได้ที่ และ https://www.facebook.com/DBSBangkok/

และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-6661933

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner