ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2562 วันดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ย้ายบ้าน ฤกษ์ทำบุญบ้าน ทำตามเเล้วปัง เงินไหลนับไม่ทัน

lead image

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เพราะการย้ายเข้าบ้านครั้งเเรกถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากๆ ใครที่กำลังหาฤกษ์ย้านบ้าน ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่แบบดีๆ ปังๆ มาดูกันเลย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2562 วันดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ย้ายบ้าน ฤกษ์ทำบุญบ้าน ทำตามเเล้วปัง เงินไหลนับไม่ทัน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันดีๆ ฤกษ์มงคลประจำปี 2562 เราหามาให้เเล้ว เพราะการย้ายเข้าบ้านครั้งเเรกถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากๆ เพราะฤกษ์ที่นั้นเป็นการเสริมสิริมงคลให้บ้าน ให้ตัวเองเเละคนใสครอบครัวได้ ใครที่กำลังหาฤกษ์ย้านบ้าน ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่แบบดีๆ ปังๆ มาดูกันเลย

รวม ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ทุกเดือน 2562

ฤกษ์ย้ายบ้าน ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 : เวลา 10.39 น. – 10.59 น.
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 : เวลา 09.25 น. – 09.55 น.
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 : เวลา 09.09 น. -09.35 น.
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : เวลา 06.29 น. -07.19 น.
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 : เวลา 08.19 น. -08.49 น.
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 : เวลา 08.09 น. -09.35 น.
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 : เวลา 06.29 น. -07.19 น.
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 : เวลา 09.19 น. -09.49 น.
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 : เวลา 06.29 น. -06.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 10.39 น. – 10.59 น.
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 06.29 น. -06.49 น.
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 08.29 น. -08.59 น.
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 08.39 น. -09.09 น.
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 07.09 น. -08.19 น.
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 09.09 น. -09.49 น.
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 08.29 น. -08.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน มีนาคม 2562

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 : เวลา 10.09 น. -15.45 น.
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 : เวลา 11.09 น. -11.55 น.
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 : เวลา 06.45 น. -06.59 น.
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 : เวลา 09.49 น. -09.59 น.
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 : เวลา 11.29 น. -11.49 น.
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 : เวลา 06.29 น. -06.59 น.
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 : เวลา 10.29 น. -10.49 น.
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 : เวลา 08.29 น. -08.59 น

ฤกษ์ย้ายบ้าน ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน เมษายน 2562

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 : เวลา 06.29 น. -06.59 น.
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 : เวลา 11.49 น. -12.39 น.
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 : เวลา 09.09 น. -09.49 น.
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 : เวลา 07.29 น. -07.59 น.
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 : เวลา 09.29 น. -09.59 น.
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 : เวลา 10.29 น. -10.49 น.
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 : เวลา 08.49 น. -09.19 น.
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 : เวลา 06.49 น. -07.29 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 : เวลา 09.49 น. -09.59 น.
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 : เวลา 06.29 น. -06.59 น.
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 : เวลา 13.49 น. -14.15 น.
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 : เวลา 06.05 น. -06.45 น.
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : เวลา 12.25 น. -12.55 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2562 : เวลา 07.49 น. -08.25 น.
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 : เวลา 06.19 น. -06.49 น.
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 : เวลา 08.25 น. -08.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน มิถุนายน 2562

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 : เวลา 07.19 น. -07.55 น.
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 : เวลา 11.09 น. -11.39 น.
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 : เวลา 06.09 น. -06.39 น.
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 : เวลา 08.29 น. -09.09 น.
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 : เวลา 12.45 น. -13.25 น.
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 : เวลา 06.29 น. -06.49 น.
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 : เวลา 10.29 น. -10.59 น.
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 : เวลา 06.29 น. -06.49 น.
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 : เวลา 14.49 น. -14.59 น.
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 : เวลา 06.29 น. -06.59 น.
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 : เวลา 09.19 น. -09.39 น.
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 : เวลา 08.29 น. -08.49 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายบ้าน ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน กรกฎาคม 2562

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 : เวลา 07.09 น. -07.29 น.
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 : เวลา 06.19 น. -06.59 น.
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 : เวลา 07.09 น. -07.49 น.
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : เวลา 10.29 น. -10.49 น.
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 : เวลา 06.09 น. -06.39 น.
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 : เวลา 11.49 น. -12.15 น.
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 : เวลา 13.19 น. -13.49 น.
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 : เวลา 14.49 น. -15.25 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน สิงหาคม 2562

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 : เวลา 09.49 น. -10.29 น.
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 : เวลา 08.19 น. -08.49 น.
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 : เวลา 11.19 น. -11.49 น.
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 : เวลา 06.45 น. -07.15 น.
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 : เวลา 17.09 น. -17.49 น.
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 : เวลา 06.49 น. -07.25 น.
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 : เวลา 05.59 น. -06.29 น.
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 : เวลา 08.29 น. -08.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน กันยายน 2562

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 : เวลา 11.49 น. -12.39 น.
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : เวลา 08.29 น. -08.49 น.
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 : เวลา 10.59 น. -11.39 น.
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 : เวลา 06.25 น. -06.59 น.
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : เวลา 08.19 น. -08.49 น.
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 : เวลา 07.09 น. -07.49 น.
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 : เวลา 09.09 น. -09.49 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 : เวลา 11.29 น. -11.59 น.
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 : เวลา 09.09 น. -09.39 น.
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 : เวลา 06.09 น. -06.39 น.
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 : เวลา 07.29 น. -07.59 น.
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 : เวลา 09.49 น. -10.29 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 : เวลา 12.59 น. -13.39 น.
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 : เวลา 06.45 น. -07.25 น.
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 : เวลา 07.49 น. -08.35 น.

ฤกษ์ย้ายบ้าน ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 10.39 น. -10.59 น.
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 09.25 น. -09.55 น.
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 09.09 น. -09.35 น.
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 06.29 น. -07.19 น.
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 08.19 น. -08.49 น.
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 08.09 น. -08.49 น.
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 09.19 น. -09.49 น.
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 09.19 น. -09.49 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 : เวลา 10.39 น. -10.59 น.
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 : เวลา 06.29 น. -06.49 น.
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 : เวลา 08.39 น. -09.09 น.
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 : เวลา 07.09 น. -08.19 น.
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 : เวลา 09.09 น. -09.49 น.
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 : เวลา 08.29 น. -08.59 น.

*ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และนำรูปภาพไปเผยแพร่ต่อไม่ว่าวิธีใด ๆ หากฝ่าฝืน ทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

Code

บทความที่น่าสนใจ

17w3d ปวดร้าวแขนมากกก?

ฝันว่าสามีนอกใจ แปลว่าอะไร เป็นลางบอกว่าสามีจะมีเมียน้อยจริง หรือแค่คิดมากไปเอง?

ดาราคลอดลูกปี 62 เด็กเกิดปีหน้าเป็นอย่างไร ทำนายดวงชะตาเด็กแต่ละราศี

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

PloyMuay