มูลนิธิเอสซีจี ชวนสัมผัสพลังมหัศจรรย์หนังสือภาพ เสริมสร้างพัฒนาการ กระตุ้นการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผ่านโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 11

มูลนิธิเอสซีจี ชวนสัมผัสพลังมหัศจรรย์หนังสือภาพ เสริมสร้างพัฒนาการ กระตุ้นการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผ่านโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 11

การพัฒนาเด็ก คือ การลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ มูลนิธิเอสซีจีจึงได้รณรงค์ส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองหันมาเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ ด้วยเชื่อว่าหนังสือภาพเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซึ่งจะช่วยในเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเติบโตอย่างสมบูรณ์ และมีความพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต

มูลนิธิเอสซีจี

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิและนักประพันธ์หนังสือภาพชื่อดังระดับประเทศ

มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิและนักประพันธ์หนังสือภาพชื่อดังระดับประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเชื่อมั่นในการใช้หนังสือภาพ อาทิ ครูชีวัน วิสาสะ นักประพันธ์และบรรณาธิการหนังสือภาพสำหรับเด็ก คุณพรอนงค์ นิยมค้า เลขาธิการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก/นักเขียน/นักแปล คุณอัจฉรา ประดิษฐ์ ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณวิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ นักประพันธ์และบรรณาธิการหนังสือภาพสำหรับเด็ก มาร่วมคัดสรรหนังสือภาพชั้นนำระดับโลก (World Class Picture Books) มาแปลและจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาเพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถเข้าถึง และใช้หนังสือภาพกับลูกได้

มูลนิธิเอสซีจี

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจีเล่าถึงที่มาของโครงการว่า “เพราะต้นทางความรู้ที่ดีที่สุดคือการอ่าน มูลนิธิเอสซีจีจึงได้ริเริ่มจัดทำหนังสือภาพสำหรับเด็กผ่านโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมุ่งหวังให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยซึ่งหมายถึงเด็กที่มีอายุแรกเกิด – 6 ขวบ ได้นำหนังสือภาพไปใช้พัฒนาเด็กน้อยเป็นประจำและต่อเนื่อง ซึ่งการเล่านิทาน อ่านหนังสือ โดยใช้หนังสือภาพนี้ นอกจากจะเสริมสร้างพัฒนาที่ดีอย่างรอบด้านแล้ว ยังเป็นการเชื่อมสายใยรักและความอบอุ่นของครอบครัวให้แนบแน่นอีกด้วย แม้ทุกวันนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลรวมทั้งสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง แต่มูลนิธิฯ ยังคงเชื่อมั่นในพลังมหัศจรรย์ของหนังสือภาพจึงยังดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งในปีนี้ได้คัดเลือกหนังสือภาพชั้นดีจากต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทย 3 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่อง ‘บ้านบนต้นไม้’ ‘พระจันทร์ฝันดี’ ‘วันนี้วันดี’ และหนังสือภาพฝีมือคนไทย เรื่อง ‘บา บา’ พร้อมทั้งนำหนังสือภาพคุณภาพระดับโลกเรื่อง ‘กอด’ มาแปลและจัดทำเป็นพิเศษสำหรับเด็กๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองใช้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการพัฒนาลูกน้อย”

มูลนิธิเอสซีจี

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

 

กระบวนการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้นเป็นการกระตุ้นและพัฒนาสมองได้จริงซึ่งได้รับการยอมรับและยืนยันจาก นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  คอลัมนิสต์และจิตแพทย์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งได้เคยให้สัมภาษณ์กล่าวถึงพลังของการใช้หนังสือภาพว่าช่วยกระตุ้นการเรียนรู้สมองของเด็กวัย 0-3 ขวบไว้ว่า “เด็กทารกเกิดมาพร้อมกับเซลล์สมองเป็นแสนล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์สมองแต่ละตัวมีแขนงมากมายเพื่อติดต่อกับเซลล์สมองตัวอื่น ๆ เรียกว่า ซินแนปส์ (Synapses) ซินแนปส์จะขยายตัวไปเรื่อย ๆ เมื่อเกิดการเรียนรู้ และถูกกระตุ้นอยู่บ่อย ๆ ในทางกลับกันเซลล์ที่ไม่ได้ถูกกระตุ้นจะค่อย ๆ หดหายไป เรียกว่า การตัดแต่ง (Synapic pruning) เนื่องจากไม่ได้ใช้ จากข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของซินแนปส์ที่ว่ามานั้น แสดงได้ว่าหากเด็กในวัยทารกจนถึงก่อนเข้าเรียนได้รับการกระตุ้นผ่านการดู ‘หนังสือภาพ’ที่เหมาะสมอยู่บ่อย ๆ ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทั้งด้านภาษา อารมณ์ และสังคมให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป”

มูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจี

ด้านคุณโย สุทินันท์ ปูคะภาค คุณพ่อรุ่นใหม่ที่ได้สัมผัสพลังจากหนังสือภาพ เล่าถึงประสบการณ์และพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยว่า “ผมและภรรยามีลูก ชื่อน้องวายุ วัย 3 ขวบ 7 เดือน ได้เริ่มมาสนใจกระบวนการเล่านิทาน อ่านหนังสือหลังจากได้อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณหมอประเสริฐ ที่พูดถึงการใช้หนังสือภาพเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของลูก จึงเกิดความสนใจและลองซื้อหาหนังสือภาพมาใช้

มูลนิธิเอสซีจี ชวนสัมผัสพลังมหัศจรรย์หนังสือภาพ เสริมสร้างพัฒนาการ กระตุ้นการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผ่านโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 11

คุณโย สุทินันท์ ปูคะภาค

โดยเล่าให้น้องวายุฟังก่อนนอนทุกคืน วันละ 2-3 เรื่อง ทำเป็นกิจวัตรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี จนถึงวันนี้ถ้ามีใครมาถามผมว่าอ่านหนังสือให้ลูกฟังผลที่ได้รับคืออะไร ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่า แต่เดิมน้องวายุเป็นคนนอนยาก หลังจากใช้กระบวนการเล่านิทาน อ่านหนังสือแล้ว น้องนอนได้ง่ายขึ้น เพราะเวลาผมเล่านิทานให้ฟัง น้องจะตั้งใจ จดจ่อในการฟัง ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันจะช่วยสร้างคลื่นสมองง่ายๆ สำหรับการนอนหลับลึก นอกจากนี้ยังเพิ่มในเรื่องสมาธิทำให้น้องมีความจำได้ดีขึ้น จดจำเนื้อเรื่อง จดจำคำศัพท์ใหม่ ๆ จากหนังสือภาพได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญน้องวายุยังเป็นเด็กร่าเริง สดใส เข้าสังคมได้ดี ตอนนี้ผมพาไปร้านหนังสือ น้องก็สามารถเลือกหนังสือที่ตัวเองชอบมาให้คุณพ่ออ่านได้ ผมจึงอยากเชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ที่มีลูกให้มาสัมผัสพลังแห่งหนังสือภาพ เพียงลองหันมาใช้กระบวนการเล่านิทาน อ่านหนังสือกับลูกน้อยวันละ 10-15 นาที จะช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญาที่ดีให้ลูกน้อย และสร้างช่วงเวลาที่มีคุณภาพของครอบครัวของเราได้ บางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์”

มูลนิธิเอสซีจี

ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อหนังสือภาพดังกล่าวได้แล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้า ‘กองทุนนำหนังสือดีสู่เด็กไทย’ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือภาพและมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในชนบทที่ขาดแคลนต่อไป อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ สำนักงาน กศน. ตามจังหวัดต่างๆ โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น และโรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพฯ เป็นต้น

สำหรับหนังสือภาพเรื่อง “กอด ไม่มีวางจำหน่าย ทั้งนี้ มูลนิธิเอสซีจีได้จัดพิมพ์ทั้งหมดจำนวน 500 เล่ม เพื่อมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ

มูลนิธิเอสซีจี

เทศกาลนิทานในสวน

นอกจากมูลนิธิฯ จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์หนังสือภาพให้ครอบครัวไทยได้นำหนังสือไปใช้พัฒนาลูกแล้ว ช่วงปลายปีลมเย็นๆ อย่างนี้ มูลนิธิฯ ยังจัดกิจกรรมสุดหรรษาสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งงานใหญ่ นั้นคือ งานเทศกาลนิทานในสวน งานนี้พ่อแม่ไม่ควรพลาดที่จะอุ้มลูกจูงหลานมาอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ใหญ่ยามเย็น เพลินชมตัวละครในโลกนิทานที่ออกมาโลดแล่นแต่งแต้มความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นจินตนาการของน้องๆ หนูๆ พร้อมฟังคำแนะนำเทคนิคการเล่านิทานจากผู้เชี่ยวชาญ และพูดคุยไขข้อข้องใจเรื่องการเลี้ยงลูกกับนักจิตวิทยาเด็ก พร้อมร่วมกิจกรรมแสนสนุกมากมายในบรรยากาศยามเย็น เริ่มวันเสาร์ที่ 15 และ 22 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี  และวันเสาร์ที่ 5  และ 12 มกราคม 2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scgfoundation.org  หรือ Facebook มหัศจรรย์หนังสือภาพ

มูลนิธิเอสซีจี ชวนสัมผัสพลังมหัศจรรย์หนังสือภาพ เสริมสร้างพัฒนาการ กระตุ้นการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผ่านโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 11

มูลนิธิเอสซีจี ชวนสัมผัสพลังมหัศจรรย์หนังสือภาพ เสริมสร้างพัฒนาการ กระตุ้นการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผ่านโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 11

มูลนิธิเอสซีจี ชวนสัมผัสพลังมหัศจรรย์หนังสือภาพ เสริมสร้างพัฒนาการ กระตุ้นการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผ่านโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 11

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner