เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย

เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย

โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตั้งอยู่ที่ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว เรายังมีสามารถศึกษา ระบบนิเวศของป่าชายเลน ที่มีความสมบูรณ์ ได้เป็นอย่างดี

ที่นี่มีทางเดินลัดเลาะ เข้าไปยังด้านในของป่าชายเลน เพื่อให้ได้เห็นบรรยากาศ และสัมผัสถึงระบบนิเวศ ของป่าชายเลนอย่างแท้จริง สิ่งที่ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่ง ของการได้มาเยือนที่นี่ก็คือ การได้เห็นผักเบี้ยทะเล ของจริง ที่ขึ้นอยู่โดยรอบบริเวณป่าชายเลนรอบนอก คุณพ่อ คุณแม่ ควรอธิบายเกี่ยวกับ การเกิดผักเบี้ยทะเลให้ลูก ๆ ได้ทราบที่มาที่ไป เพื่อให้เขาเข้าใจว่า ทำไม การได้เห็นผักเบี้ย จึงถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้

เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่แหลมผักเบี้ย

เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่แหลมผักเบี้ย

ป่าชายเลน คือ สถานที่บำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด เป็นสถานที่กรองก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเล เพรราะในอดีตนั้น ที่นี่พบกับปัญหาน้ำเสีย ถึงขนาดที่ว่า ที่นี่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แต่ไม่สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำนั้นมาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 จึงทรงมีพระราชดำริ จัดตั้งโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย ขึ้นเพื่อให้ธรรมชาติ ช่วยบำบัดน้ำเสีย โดยธรรมชาติ เอง เป็นการ ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ อย่างแท้จริง ซึ่งระบบดังกล่าว มีด้วยกัน 4 ระบบ ดังนี้

 

ระบบแรก บ่อบำบัดน้ำเสีย เวลาที่มีน้ำเสียไหลมา แต่ละบ่อ ก็จะไหลล้นผ่าน อาคารระบายน้ำด้านบน และเชื่อมต่อกัน ทางตอนล่าง ของบ่อถัดไป เป็นลำดับ ก่อนที่จะนำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่แหลมผักเบี้ย

เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่แหลมผักเบี้ย

2 ระบบพืช และหญ้ากรองน้ำเสีย ให้พืชช่วยบำบัดนำเสีย โดยการให้น้ำเสียไหลผ่าน แปลงหญ้า และหญ้าที่ดีที่สุดก็คือ หญ้าธูปฤาษี ที่จะช่วยปล่อยออกซิเจนจากราก ลงไปเติมน้ำ ให้กลายเป็นน้ำดีได้ และตัดพืชดังกล่าวออกเมื่อครบ 90 วัน เมื่อตัดพืชกรองน้ำเสียออกแล้ว พืชกรองน้ำเสียเหล่านั้น ก็สามารถนำไปให้กลุ่มแม่บ้าน ทำเครื่องจักรสาน เป็นการเพิ่มประโยชน์ และเสริมสร้างสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านได้ด้วยอีกทาง

 

3 ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม กลไกนี้จะคล้ายคลึงกับ ระบบพืช และหญ้ากรอง แต่จะแตกต่างกันด้วยวิธีการ

 

4 ระบบแปลงพืช ป่าชายเลน โดยการให้ธรรมชาติ บำบัดด้วยตัวของมันเอง ตามระยะเวลา การขึ้นลงของน้ำทะเลในแต่ละวัน อาศัยระบบ รากของพืชป่าชายเลน ช่วยปล่อยก๊าซออกซิเจน เติมให้กับน้ำเสีย และจุลินทรีย์ในดิน ชาวบ้านจะไม่เข้ามายุ่ง เพราะเป็นพื้นที่ของ สถานที่เพื่อทำงานวิจัย และเมื่อมีโครงการฯ เข้ามา ชาวบ้านก็จะเริ่มอนุรักษ์ โดยการไม่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ หรือหากบางบ้าน ไม่มีที่จะปล่อยน้ำเสีย พวกเขาจะช่วยอีกทางคือ จะปล่อยผ่านถังดักไขมัน บ้านไหนไม่มี สามารถมารับถังดักไขมันที่โครงการฯ ได้

เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่แหลมผักเบี้ย

เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่แหลมผักเบี้ย

ในส่วนของ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลน ที่มีจะระยะทางประมาณ 850 เมตร เรียกได้ว่า เดินกันเหนื่อยเลยทีเดียว ที่นี่ตลอดสองข้างทางเดิน จะเต็มไปด้วยต้นโกงกางและต้นแสม ขึ้นอยู่มากมายแทบจะแย่งพื้นที่กันเจริญเติบโต ความสูงท่วมหัวจนโค้งรับกันทั้ง 2 ด้าน เป็นเหมือนหลังคาช่วยกันแดด ได้เป็นอย่างดี

 

ในโคลน จะสามารถพบ ปลาตีนตัวโต ซึ่งปลาตีนนี่แหละ ที่ถือว่าสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ของป่าชายเลน นอกจากปลาสตีนแล้วยังสามารถเห็นปูแสม ปูก้ามด้าม กระทั่งนกนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นนกเด้าดิน นกเด้าลม นกยางเปีย และนกอีกมากมายหลากหลายชนิด สถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 10 สถานที่ดูนกที่ดีที่สุดของประเทศไทย อีกด้วย

และความพิเศษอีกอย่าง ของทางเดินศึกษาธรรมชาตินี้ นอกจากจะพบกับความสมบูรณ์ และสวยงามของป่าชายเลนแล้ว ยังมีมีแหลมทราย ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ที่กั้นระหว่างหาดโคลน กับหาดทราย และตรงนี้เองถือได้ว่า เป็นทรายเม็ดแรกของอ่าวไทยตอนบน 

เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่แหลมผักเบี้ย

เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่แหลมผักเบี้ย

หลังจากที่เราเดินชมธรรมชาติกันมาเรื่อยๆ ถ่ายรูปกันจนหนำใจบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ทอดยาว เราจะพบกับหอภูมิทัศนาที่ทำให้เราได้เห็นภูมิทัศน์ทั้งหมดของบริเวณต้นโกงกางและต้นแสม สีเขียวขจีตัดกับสีฟ้าอ่อนๆของท้องฟ้า ลมทะเลพัดเอื่อยๆ เป็นบรรยากาศที่เราจะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะ ระหว่างที่เราเดินหากได้ลองฟังดีๆแล้ว จะได้ยินเสียงเหมือนคนดีดนิ้วเป็นระยะๆ นั่นคือเสียงของ “กุ้งดีดขัน” เวลาที่มันดีดตัวเพื่อเคลื่อนตัวเองอยู่บริเวณโคลนนั่นเองค่ะ หากมาในช่วงที่ดอกแสมบานด้วยแล้ว เวลาที่เดินผ่านนอกจากจะพบกับความสวยงามของต้นแสม ยังจะได้กลิ่นอันหอมหวานของดอกแสมอีกด้วย

เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่แหลมผักเบี้ย

เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่แหลมผักเบี้ย

การที่จะเข้าไปเยี่ยมชม โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย นั้นไม่ยากเลย สามารถขับรถยนต์ส่วนตัว เพื่อเที่ยวชมบ่อบำบัดน้ำเสียได้เลย แถมที่นี่ ยังมีแผนผังคร่าว ๆ ของโครงการฯ  สะดวกมาก

หลังจากได้รับความรู้ จากโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย แล้ว ก็อย่าลืมแวะอุดหนุนสินค้า ของที่ระลึกจาก โครงการฯ กันด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นงานสานจากหญ้าธูปฤาษี ของกลุ่มแม่บ้าน เสื้อยืด หมวกสาน ผลไม้อบแห้ง รวมไปถึงโปสการ์ดสวยๆ และยังมีสินค้าอื่น ๆ ให้เลือกอีกมากมาย ถ้าหากใครยังไม่รู้ว่าสุดสัปดาห์นี้จะไปไหน ขอแนะนำโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้เลย

 

theAsianparent Thailand ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทริปครอบครัว สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเด็ก คาเฟ่เด็ก ฟาร์ม กิจกรรม 1 เดย์ทริป กิจกรรมสำหรับครอบครัว ทั้งทะเล ภูเขา ที่พักหลากสไตล์ทั้งแบบแคมป์ แบบพูลวิลล่า ที่พักริมหาด ที่พักติดทะเล ที่พักอิงแอบแนบภูเขา ให้ลูกได้ออกไปเรียนรู้กับธรรมชาติ สายลม แสงแดดและหาดทราย เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการได้สมวัย เสริมสร้างทักษะทางสังคมและสติปัญหา สามารถปรับตัวและเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมต่างถิ่น การใช้ชีวิตกับผู้อื่นและมารยาททางสังคม

ที่มา : www.ท่องทั่วไทย.com

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

เที่ยวบึงกาฬ ถ้าจะดีขนาดนี้ รู้งี้มาตั้งนานละ จังหวัดที่ 77 ใครไม่ไป ถือว่าพลาด

ท่องเที่ยว ท่องอดีต พาลูกเรียนรู้วัฒนธรรม ณ สุโขทัย เมืองประวัติศาสตร์

เที่ยวชิล 15 คาเฟ่ที่อุบลราชธานี เยือนอีสานใต้ทั้งที ไม่มาที่นี่ได้ไง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

@GIM

app info
get app banner