ประกวดภาพถ่าย "นุ๊ม.. นุ่ม ห๊อม.. หอม ผ้าห่มผืนโปรดของหนู" กับ ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล

ประกวดภาพถ่าย "นุ๊ม.. นุ่ม ห๊อม.. หอม ผ้าห่มผืนโปรดของหนู" กับ ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล

ประกวดภาพถ่าย “นุ๊ม นุ่ม ห๊อม หอม ผ้าห่มผืนโปรดของหนู” กับ ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล

นุ๊มนุ่ม ห๊อมหอม

ประกวดภาพถ่าย นุ๊มนุ่ม ห๊อมหอม ผ้าห่มผืนโปรดของหนู กับ ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล

 

นุ๊มนุ่ม ห๊อมหอม

ผลิตภัณฑ์ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล และ theAsianparent Thailand ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ร่วมส่งภาพถ่ายหนูน้อยอายุตั้งแต่ 1 เดือนจนถึง 3 ขวบกับผ้าห่มผืนโปรดเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ "นุ๊ม นุ่ม ห๊อม หอม ผ้าห่มผืนโปรดของหนู" พร้อมบอกเคล็ดลับการถนอมผ้าห่มผืนโปรด ภาพที่ถูกใจคณะกรรมการทั้งหมด 15 ภาพ จะได้รับ Central Gift Voucher มูลค่า 1,500 บาทต่อรางวัล จำนวน 15 รางวัล เริ่มส่งภาพ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 24.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ชนะทาง www.Facebook.com/theAsianparentThailand วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประกวด

1.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใช้รูปของตัวเองและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน

2.บริษัทขอตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

3.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนให้แก่ผู้อื่น

4.บริษัท Tickled Media จำกัด ผู้ผลิต theAsianparent.com จะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับของรางวัล ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัล

5.บริษัท Tickled Media จำกัด ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรม รวมทั้งเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า หรือยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัท Tickled Media จำกัด

6.การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

7.การเข้าร่วมกิจกรรมถือว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขและวิธีการรับสิทธิแล้ว และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ

8.ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มา

9.ผู้ชนะจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5%

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner