ไปลำพูน เที่ยวไหนดี แนะนำรวม 10 ที่เที่ยวสุดฮิต ที่ลำพูน

ไปลำพูน เที่ยวไหนดี แนะนำรวม 10 ที่เที่ยวสุดฮิต ที่ลำพูน

พาชม ที่เที่ยวสุดฮิต ที่ลำพูน หลายครอบครัวอาจมีแผนจะไปเที่ยวในช่วงปลายปีนี้แล้ว แต่หากใครยังไม่มี วันนี้ theAsianparent Thailand จะพาไปชม ที่เที่ยวสุดฮิต ที่ลำพูน ที่ไหนฮิตบ้างไปดูกันเลย

 

 1. วัดพระธาตุหริภุญชัย
พระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย1

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี  นอกจากนี้ยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา พระธาตุหริภุญไชยเป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ ๆ ที่ลงตัวสวยงาม ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปู ประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้น ๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่า ภายในวัดยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายอย่าง ให้เราได้กราบไหว้บูชา อาทิ วิหารพระเจ้าทันใจ วิหารพระเจ้าองค์แดง รอยพระพุทธบาทสี่ดวง วิหารพระนอน 

 

 1. วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน
วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน

วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน2

ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง ตั้งอยู่บนยอดเขามีชื่อว่า ดอยถ้ำหิน ประวัติองค์พระธาตุอินทร์แขวนเกิดจากการที่ชาวบ้านเห็นก้อนหินใหญ่ 2 ก้อนริมเผาที่ตั้งซ้อนกันดูแล้วเหมือนใกล้จะตกจากผามีคนเคยไปผลักและเอาไม้คานไปงัดถึง 10 คน แต่ก็หินก้อนที่อยู่ข้างบนก็ไม่ร่วงลงมา จึงปล่อยก้อนหินใหญ่ 2 ก้อนเอาไว้เหมือนเดิม ต่อมาครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เกจิชื่อดังแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ ท่านนั่งทางในนิมิตเห็นหินก้อนนี้ จึงให้ลูกศิษย์ออกตามหา ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะเจอ ซึ่งดอยแห่งนี้มีความสำคัญคือ บนลานใกล้ ๆ กับก้อนหินใหญ่มีรอยหินที่เชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทประทับอยู่ จากนั้นจึงมีการสร้างองค์พระธาตุขึ้นบนก้อนหินลูกด้านบน โดยจำลองลักษณะของพระธาตุอินทร์แขวนที่พม่า และได้สร้างองค์พระธาตุไว้บนก้อนหินดังกล่าว

 

 1. วัดสันป่ายางหลวง
วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง3

วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง   และด้านหลังรวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้  แม้ถึงบ้านประตู-หน้าต่างทุกบาน  วิหารพระโขงเขียว   เป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง

 

 1. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี4

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525 และพบกับสีสันตระการตาของโคมแขวนนับร้อยที่งานพิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในช่วงวันลอยกระทง

 

 1. น้ำตกก้อหลวง
น้ำตกก้อหลวง

น้ำตกก้อหลวง5

น้ำตกก้อหลวง มีจุดเด่นที่น้ำเป็นสีฟ้าอมเขียวสวยงาม เกิดจากหินปูนละลายอยู่ในน้ำด้วย เมื่อแสงแดดส่องมาตกกระทบ น้ำจะดูดกลืนคลื่นสีแดงเอาไว้ ทำให้มองเห็นน้ำกลายเป็นสีฟ้าอมเขียว ใส ๆ ภายในบริเวณลานจอดรถของน้ำตกก้อหลวงนั้น จะมีจุดบริการห้องน้ำ ห้องอาบน้ำและร้านค้า ซึ่งเป็นคนในพื้นที่มาเปิดให้บริการ มีน้ำอัดลม ขนมห่อ ส้มตำ ไก่ย่างมาบริการ ซึ่งจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น 

 

 1. ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม6

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อยู่ในความดูแลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ชุมชนที่มีความแตกต่างชัดเจนในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม ความสวยงามของวัดวาอารามและวิถีชีวิต สามารถสัมผัสได้ที่ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม มาเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม สามารถเลือกพักผ่อนแบบค้างคืนนอนโฮมสเตย์ร่วมกับคนในชุมชน หรือเลือกเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ นักท่องเที่ยวจะได้ซึมซับวิถีชีวิตของชาวปกากะญอที่ผูกพันกับพุทธศาสนา ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น การทอผ้าโบราณแบบกี่เอว ที่ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นย้อมสี มีลวดลายโบราณ สะท้อนถึงภูมิปัญญาในด้านจิตใจความเชื่อของชนเผ่า รวมทั้งการทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว เครื่องจักสาน จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยอมรับ สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนจนถึงปัจจุบัน

 

 1. แก่งก้อ
แก่งก้อ

แก่งก้อ7

แก่งก้อ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นจุดครึ่งทางของการสัญจรทางน้ำระหว่างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตากและอ่างเก็บน้ำดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันแก่งก้อกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำของอุทยานแห่งชาติ – แม่ปิง ซึ่งรองรับการทำกิจกรรม ทางน้ำต่าง ๆ เช่น การนั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำปิง การลากเรือนแพไปตามลำน้ำ เล่นน้ำ ตกปลา ปีนหน้าผาริมน้ำปิง และยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ ในแม่น้ำปิงได้อีก เช่น โรงเรียนเรือนแพ อุ้มปาด ถ้ำช้างร้อง

 

 1. พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย8

เจดีย์สีทองเหลืองอร่ามโดดเด่นแต่ไกล เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอลี้ให้ความเคารพนับถือ จำลองมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า เป็นพระเจดีย์ที่ออกแบบและริเริ่มโดย ครูบาวงศ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

 

 1. บ้านหนองเงือก
บ้านหนองเงือก

บ้านหนองเงือก9

บ้านหนองเงือก เป็นหมู่บ้านชาวยองที่มีต้นกำเนิดมาจากแคว้นสิบสองปันนาที่อพยพมาตั้งรกรากใน อำเภอป่าซาง ความโดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ การทอผ้าฝ้ายแบบพื้นเมืองดั้งเดิม ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่ยังคงยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมดั่งเดิม ส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวยอง ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางเข้าไปเรียนรู้เสมอ 

 

 1. สะพานทาชมภู

  สะพานทาชมภู

  สะพานทาชมภู10

สะพานทาชมภู ชาวลำพูนเรียกว่า สะพานขาว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2462  โดยมีพลเอกกรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นวิศวกรควบคุมงาน เป็นสะพานทางรถไฟสีขาวโดดเด่นอยู่กลางทุ่ง ถัดจากอุโมงค์ขุนตาล มีความแตกต่างจากสะพานรถไฟอื่น คือ เป็นโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 87.3 เมตร ซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกและท้าทาย เนื่องจากปกติสะพานรถไฟจะสร้างด้วยเหล็กเพราะสามารถทนต่อแรงสะเทือนและอ่อนตัวได้ดีกว่า แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่สร้างสะพานเป็นภาวะสงครามไม่สามารถหาเหล็กมาสร้างสะพานได้ แต่ด้วยการคำนวณและควบคุมงานที่ยอดเยี่ยมทำให้สะพานทาชมภูยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้  

สะพานทาชมภูทอดข้ามแม่น้ำทาและผ่านกลางทุ่งโล่งที่มีทิวทัศน์สวยงาม ผู้ที่เดินทางโดยรถไฟสายกรุงเทพฯเชียงใหม่ จะถึงสะพานแห่งนี้ตอนเช้าตรู่ก่อนถึงจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นจุดที่บอกว่ารถไฟได้พ้นช่วงที่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนใกล้ถึงจุดหมายแล้ว

 

theAsianparent Thailand ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทริปครอบครัว สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเด็ก คาเฟ่เด็ก ฟาร์ม กิจกรรม 1 เดย์ทริป กิจกรรมสำหรับครอบครัว ทั้งทะเล ภูเขา ที่พักหลากสไตล์ทั้งแบบแคมป์ แบบพูลวิลล่า ที่พักริมหาด ที่พักติดทะเล ที่พักอิงแอบแนบภูเขา ให้ลูกได้ออกไปเรียนรู้กับธรรมชาติ สายลม แสงแดดและหาดทราย เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการได้สมวัย เสริมสร้างทักษะทางสังคมและสติปัญหา สามารถปรับตัวและเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมต่างถิ่น การใช้ชีวิตกับผู้อื่นและมารยาททางสังคม

ที่มา : thai.tourismthailand.org

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ :

พาทัวร์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี เมืองรอง ที่ไม่เป็นสอง รองใคร

เที่ยวบึงกาฬ ถ้าจะดีขนาดนี้ รู้งี้มาตั้งนานละ จังหวัดที่ 77 ใครไม่ไป ถือว่าพลาด

แนะนำทริป สัมผัสเมือง 3 หมอก เที่ยวภาคเหนือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

@GIM

app info
get app banner