ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว รวมชื่อมงคลลูกชาย ลูกสาว โชคลาภสุขภาพ เงินทอง

ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว รวมชื่อมงคลลูกชาย ลูกสาว โชคลาภสุขภาพ เงินทอง

รวมชื่อมงคล ชื่อเพราะๆ ชื่อลูกชาย ลูกสาว ที่เกิดวันเสาร์ พร้อมความหมายของชื่อ ตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด และวิธีตั้งชื่อลูก

ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว

ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว การตั้งชื่อลูกตามหลักโหราศาสตร์

ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว ชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการใดๆ เลยทางโหราศาสตร์ อาจไม่ใช่ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังจะได้เห็นกันบ่อยครั้งว่า เด็กคนนั้นป่วยบ่อย เด็กคนนั้นเลี้ยงยาก พอเปลี่ยนชื่อให้ถูกหลักทางโหราศาสตร์แล้ว กลับกลายเป็น สุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส เลี้ยงง่าย เชื่อฟัง

เพราะชื่อเรานั้นเป็นสิ่งแทนตัวตนของเราทั้งหมด เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตสำหรับทารกเกิดใหม่ ถ้าตั้งชื่อเด็กแรกเกิดให้ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และมีความหมายที่ดีนั้นดี ย่อมทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม เรียกว่าเป็นส่วนเสริมด้วยพลังจักรวาลจัดสรรได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของทักษานั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ตัวอักษรอักขระบางตัวนั้น เป็นโทษของวันหนึ่ง แต่กลับ เป็นคุณประโยชน์ต่ออีกวันหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ดังสามารถดูตัวอย่างได้ตามวัน ซึ่งทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่า วรรคต่างๆ อาทิ เดช ศรี มูละ นั้น ให้ผลต่างๆ กันไปตามแต่วรรคนั้นๆ

ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว

 

หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด

จากประสบการณ์และตามตำราแล้ว การใช้วรรคใดขึ้นหน้านั้นก็ไม่มีผลต่างกันกับวรรคอื่นๆ ที่ตามมา เพียงแต่ขออย่าให้มีกาลกิณีก็เพียงพอแล้วใน ส่วนของศาสตร์ทักษานี้ เพราะพลังที่ส่งผลให้มานั้น จะเป็นพลังโดยรวมมิใช้เรียงลำดับตามตัวอักษร ชื่อ อย่างที่เข้าใจกัน และผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องใช้วรรคเดชนำหน้าเสมอไป และผู้หญิงก็มิต้องใช้วรรคศรีนำหน้าเสมอไปเช่นเดียวกัน หากแต่ใช่วรรคใดก็ได้ในการนำชื่อ ขอให้ยึดชื่อที่ชอบเป็นหลัก และในชื่อต้องไม่มีกาลกิณีก็ดีที่สุดแล้วครับ

อนึ่ง รายชื่อที่แบ่งตามวันเกิดเหล่านี้เป็นเพียงชื่อที่ดีที่ไม่มีตัวกาลกิณีในเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ได้ หากแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้หลักการโหราศาสตร์อย่างแท้จริงที่ตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิด และใช้ศาสตร์อื่นๆ ให้ติดต่อคณาจารย์ นักพยากรณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์เรื่องโหราศาสตร์การตั้งชื่อจริงๆ ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายท่าน ทั้งประสบการณ์มากและน้อยแตกต่างกันไป ขอให้เลือกสรรให้ดี ท่านจะได้รับชื่อที่ถูกหลักอย่างครบถ้วนครับ

 

ทักษาประจำวันเกิด การนับเวลาเกิดตามแบบไทย
 • แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 - 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
 • เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
 • เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
 • เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
 • เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
 • เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) - เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
 • เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
 • เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
 • เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

 

วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
จันทร์
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
อังคาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
เสาร์
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 

บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

 

อ่าน ชื่อมงคล ลูกชาย เกิดวันเสาร์ ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว

ชื่อมงคลลูกชาย เกิดวันเสาร์

 • ตปธน อ่านว่า ตะปะทน แปลว่า มีทรัพย์อันมั่งคง
 • ตุรากร อ่านว่า ตุรากอน แปลว่า ผู้ทรงความเร็ว,ผู้มั่งคั่ง
 • ถวิต อ่านว่า ถะวิด แปลว่า ผู้ได้รับการสรรเสริ
 • ทองกร อ่านว่า ทองกอน แปลว่า ผู้ได้รับความร่ำรวยทุกเมื่อ
 • เทวกฤต อ่านว่า เทวะกริด แปลว่า ผู้ได้รับคำอวยพรจากเทวดา
 • ธนกร อ่านว่า ทะนะกอน แปลว่า สร้างทรัพย์สินมั่งมี
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะนะกริด แปลว่า สร้างทรัพย์สินมั่งมี
 • ธนัท อ่านว่า ทะนัด แปลว่า ผู้มีทรัพย์, ผู้ร่ำรวย
 • ธนิก อ่านว่า ทะนิก แปลว่า ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินความสำเร็จ
 • ธมกร อ่านว่า ทมมะกอน แปลว่า ผู้มีความสุขสมบูรณ์
 • ธมน อ่านว่า ทะมน แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์สมบุรณ์เสมอ
 • ชิตวร อ่านว่า ชิตะวอร แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ
 • ชุติภาส อ่านว่า ชุติพาด แปลว่า รุ่งเรืองยิ่ง
 • ดนวัต อ่านว่า ดนนะวัด แปลว่า ที่มีการแพร่ขยาย สืบสายกันไม่
 • ตนุวร อ่านว่า ตะนวอน แปลว่า ผู้มีความประเสริฐเฉพาะตัว
 • ทัตเทพ อ่านว่า ทัดเทบ แปลว่า เทพประทาน
 • ทีปรกร อ่านว่า ทีบประกอน แปลว่า รัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
 • เทพทัต อ่านว่า เทบพะทัด แปลว่า ผู้ที่เทวดาประทานมา
 • ธรรศ อ่านว่า ทัส แปลว่า ความกล้าหาญ, ความอหังการ
 • ธราธิป อ่านว่า ทะราทิบ แปลว่า เจ้าแห่งแผ่นดิน, ราชา
 • ธามัน อ่านว่า ทามัน แปลว่า อาณาจักรเทพเจ้า
 • ธีทัต อ่านว่า ทีทัด แปลว่า ให้ปัญญา
 • ธีระ อ่านว่า ทีระ แปลว่า นักปราชญ์
 • นฤวัต อ่านว่า นะรึวัด แปลว่า แข็งแรง มากมาย
 • นิธิป อ่านว่า นิทิบ แปลว่า รักษาขุมทรัพย์
 • ลาภิศ อ่านว่า ลาพิด แปลว่า เจ้าแห่งลาภ, มีลาภได้มาก
 • ลิปติ อ่านว่า ลิบติ แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่อง
 • วรภาศ อ่านว่า วอระพาด แปลว่า แสงสว่างประอันประเสริฐ
 • วิภาส อ่านว่า วิพาด แปลว่า แสงสว่าง,ความรุ่งโรจน์
 • อนุตร อ่านว่า อะนุด แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ยอดเยี่ยม
 • ตนัย อ่านว่า ตะไน แปลว่า ลูกชายอันเป็นเลิศ
 • ตรรกย อ่านว่า ตักกะยะ แปลว่า ผู้มีความนึกคิดดี
 • ตวัส อ่านว่า ตะวัด แปลว่า ผู้มีความกล้าห่ญแกล้วกล้า
 • ถามวัต อ่านว่า ถามวัด แปลว่า ผู้มีกำลัง,แข็งแรง
 • ถาวิระ อ่านว่า ถาวิระ แปลว่า ผู้มีความมั่นคง
 • ทศพร อ่านว่า ทดสะพอน แปลว่า พรสิบประการ
 • ธนเทพ อ่านว่า ทะนะเทบ แปลว่า ผู้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย
 • ธนาธิป อ่านว่า ทะนาทิบ แปลว่า ผู้มีทรัพย์มหาศาล
 • ธราเทพ อ่านว่า ทะราเทบ แปลว่า ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
 • ธวัล อ่านว่า ทะวัน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และสมบูรณพร้อม
 • ธาวิน อ่านว่า ทาวิน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และสมบูรณพร้อม
 • ธีภพ อ่านว่า ทีพบ แปลว่า มีปัญญาเป็นเลิศ
 • นนทิน อ่านว่า นนทิน แปลว่า ผู้มีความน่าปีติยินดี
 • นรเทพ อ่านว่า นอระเทบ แปลว่า ผู้มีความสุขพร้อมสบาย
 • นราธิป อ่านว่า นะราทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • นวิน อ่านว่า นะวิน แปลว่า ผู้มีความสุขเสมอ
 • นันทกร อ่านว่า นันทะกอน แปลว่า ผู้สร้างความบันเทิง
 • นาถวัต อ่านว่า นาถะวัด แปลว่า มีที่พึ่งเสมอ
 • ยศกร อ่านว่า ยดสะกอน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยยศ
 • ยศภฤต อ่านว่า ยดสะพรึด แปลว่า นำมาซึ่งชื่อเสียง
 • วงศกร อ่านว่า วงสะกอน แปลว่า ต้นตระกูล, ผู้สร้างตระกูล
 • วิชชากร อ่านว่า วิดชากอน แปลว่า สร้างความรู้
 • วิชานาถ อ่านว่า วิชานาด แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง
 • วิธาน อ่านว่า วิทาน แปลว่า ผู้มีความเป็นระเบียบสูง
 • จิรายุ อ่านว่า จิรายุ แปลว่า มีอายุยืน
 • ชยพล อ่านว่า ชะยะพน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ
 • ดนัทธ์ อ่านว่า ดะนัด แปลว่า ผูกพันไว้ด้วยคุณธรรม
 • ดนุนัย อ่านว่า ดะนุไน แปลว่า บุรุษผู้งามสง่า
 • ดนุวัศ อ่านว่า ดะนุวัด แปลว่า อำนาจของตนเอง
 • ดิถดนัย อ่านว่า ดิดดะไน แปลว่า ลูกรัก
 • ตัตรภาพ อ่านว่า ตัดตระพาบ แปลว่า ที่นับถือ
 • ตุงคพล อ่านว่า ตุงคะพน แปลว่า ผู้กล้าหาญ
 • ไตรทศ อ่านว่า ไตรทด แปลว่า สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 • ทนุธรรม อ่านว่า ทะนุทำ แปลว่า รักษาความดี
 • ทินพล อ่านว่า ทินนะพน แปลว่า กำลังแห่งวัน ชื่อจักร ราศี
 • เทหพฤติ อ่านว่า เทหะพรึด แปลว่า การรักษาทรวดทรง
 • ธนงค์ อ่านว่า ทะนง แปลว่า องค์แห่งทรัพย์
 • ธนพัต อ่านว่า ทะนะพัด แปลว่า มีทรัพย์
 • นันทภพ อ่านว่า นันทะพบ แปลว่า ผู้มีความสุขเสมอ
 • นาถธรรม อ่านว่า นาถะทัม แปลว่า ธรรมอันเป็นที่พึ่งๆ
 • นิกม์ อ่านว่า นิก แปลว่า ผู้มีความปรารถนา
 • นิธิศ อ่านว่า นิทิด แปลว่า เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • รุ่งรดิศ อ่านว่า รุ่งระดิด แปลว่า ผู้รุ่งเรือง,ผู้รุ่งโรจน์ดุจกา
 • วรัญญู อ่านว่า วะรันยู แปลว่า ผู้รู้สิ่งประเสริฐ
 • สนสาร อ่านว่า ทะนะสาน แปลว่า ทรัพย์สมบัติที่เป็นแก่นสาร
 • สุนิติ อ่านว่า สุนิติ แปลว่า มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
 • อาชวิน อ่านว่า อาดชะวิน แปลว่า ผู้มีความซื่อตรง
 • อิทธิกร อ่านว่า อิดทิกอน แปลว่า ผู้สร้างความสำเร็จ
 • อ่าน ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันเสาร์ ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว

ชื่อมงคลลูกสาว เกิดวันเสาร์

 • ดารานาถ อ่านว่า ดารานาด แปลว่า นักปราชญ์อันประเสริฐ
 • ถามุนา อ่านว่า ถามุนา แปลว่า ผู้มีความมั่นคงพร้อมมูล
 • ทมิตา อ่านว่า ทะมิตา แปลว่า ผู้มีความรักความอบอุ่นเสมอ
 • ทยาตา อ่านว่า ทะยาตา แปลว่า ผู้ได้รับความกรุณาทุกเมื่อ
 • ทัสดา อ่านว่า ทัดสะตา แปลว่า ผู้มีความงามเด่นเสมอ
 • นภัค อ่านว่า นะพัก แปลว่า ผู้มีความงดงามดั่งดวงดาว
 • รุจาภา อ่านว่า รุจาพา แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง,ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
 • วิภาดา อ่านว่า วิภาดา แปลว่า ผู้มีความสุขสว่างเสมอ
 • ศรุดา อ่านว่า สะรุดา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยมีชื่อเสียง
 • ศุทรา อ่านว่า สุทะรา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์อันประเสริฐ
 • ศุภกร อ่านว่า สุพะกอน แปลว่า สร้างสิ่งที่ดี, โชคดี
 • สรชา อ่านว่า สอระชา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์อันประเสริฐ
 • สุกฤตา อ่านว่า สุกริดตา แปลว่า ผู้สร้างมาดี, ผู้สร้างบุญกุศล
 • สุรดา อ่านว่า สุระดา แปลว่า ผู้ยินดียิ่ง
 • สุรภา อ่านว่า สุระพา แปลว่า รัศมีแห่งเทพ
 • ธยาดา อ่านว่า ทะยาดา แปลว่า ผู้ได้รับการอุปถัมภ์ทุกเมื่อ
 • ธาริกา อ่านว่า ทาริกา แปลว่า ผู้ได้รับความสุขทุกเมื่อ
 • ธาริดา อ่านว่า ทาริดา แปลว่า ผู้ได้รับการอุปถัมภ์ทุกเมื่อ
 • นพดา อ่านว่า นบพะดา แปลว่า ผู้มีความสุขความสดชื่น
 • นภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า มีสิริมงคลและความรู้
 • นวตา อ่านว่า นะวะตา แปลว่า ผู้มีความสุขความสดชื่น
 • นิรดา อ่านว่า นิระดา แปลว่า เป็นที่ยินดี พึงพอใจ
 • รมิดา อ่านว่า ระมิดา แปลว่า ผู้รื่นรมย์,ผู้มีความสุข
 • สคร อ่านว่า สะคอน แปลว่า ประกอบด้วยคำสรรเสริญ
 • สทาการ อ่านว่า สะทากาน แปลว่า แข็งขันโดยสม่ำเสมอ
 • สุดารา อ่านว่า สุดารา แปลว่า แจ่มจ้ายิ่ง มีความงาม
 • สุทธภา อ่านว่า สุดทะพา แปลว่า มีรัศมีบริสุทธิ์
 • จินตภา อ่านว่า จินตะพา แปลว่า มีความคิดเจิดจ้า
 • ชวิศา อ่านว่า ชะวิสา แปลว่า เจ้าแห่งเชาว์ปัญญา
 • ตมิสา อ่านว่า ตะมิสา แปลว่า งดงามดั่งพระจันทร์
 • ตัทธิตา อ่านว่า ตัดทิตา แปลว่า มีความดีประเสริฐแก่ตน
 • ติรยา อ่านว่า ติระยา แปลว่า สำเร็จลุล่วงด้วยความดี
 • ตุลยดา อ่านว่า ตุนยะดา แปลว่า ผู้มีความยุติธรรมในใจ
 • โตษยา อ่านว่า โตสะยา แปลว่า ยินดีในความสำเร็จ
 • ทินภัทร อ่านว่า ทินนะพัด แปลว่า วันที่เป็นสิริมงคล
 • ทิพนาถ อ่านว่า ทิบพะนาด แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งคนทั้งหลาย
 • ทีปินา อ่านว่า ทีปินา แปลว่า ผู้มีความละเอียดรอบคอบอันประเสริฐ
 • โทสิตา อ่านว่า โทสิตา แปลว่า งดงามดั่งพระจันทร์
 • ธรัตรา อ่านว่า ทะรัดตรา แปลว่า ผู้มีคุณธรรมเป็นเลิศ
 • ธารมิกา อ่านว่า ทาระมิกา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยคุณธรรม
 • นรวรา อ่านว่า นอระวะรา แปลว่า เป็นเลิศในหมู่ชน
 • นลิน อ่านว่า นะลิน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ
 • นิพาดา อ่านว่า นิพาดา แปลว่า ผู้มีความนอบน้อมเสมอ
 • นิยุดา อ่านว่า นิยุดา แปลว่า มีความมั่งคั่งร่ำรวยมาก
 • นิวรา อ่านว่า นิวะรา แปลว่า หญิงสาวอันประเสริฐ
 • รัญชนา อ่านว่า รันชะนา แปลว่า น่ายินดี,น่ารักเสมอ
 • รัญชิดา อ่านว่า รันชิดา แปลว่า น่ายินดี, ผู้มีเสน่ห์, น่ารัก
 • ลลิตา อ่านว่า ละลิตา แปลว่า สวย,มีเสน่ห์ แก่คนทั้งหลาย
 • วนิธา อ่านว่า วะนิทา แปลว่า ผู้มีความจำเป็นเลิศ
 • วิรากร อ่านว่า วิรากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
 • ศศิภา อ่านว่า สะสิพา แปลว่า ผู้งดงามดั่งแสงจันทร์
 • ศาลิดา อ่านว่า สาลิดา แปลว่า ผู้มีความยิ่งใหญ่
 • ศุภานน อ่านว่า สุพานน แปลว่า ผู้มีรูปร่างหน้าตางดงาม
 • สขิลา อ่านว่า สะขิลา แปลว่า ผู้มีความนุ่มนวล, อ่อนหวาน
 • สทัย อ่านว่า สะไท แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความเมตตา
 • สมิตา อ่านว่า สะมิตา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความยิ้มแย้ม
 • สวนาถ อ่านว่า สะวะนาด แปลว่า เป็นที่พึ่งของตนเอง
 • สาธิตา อ่านว่า สาทิตา แปลว่า ให้สำเร็จสมประสงค์
 • สาวิกา อ่านว่า สาวิกา แปลว่า ศิษย์ฝ่ายหญิงของศาสดา

ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว วันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner