ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ลูกชายลูกสาว นับเวลาเกิดแบบไทย พร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย ตามวันเกิด ใช้ได้ทั้งลูกชายและลูกสาว มากกว่า 100 รายชื่อ การนับเวลาเกิดตามแบบไทย นับอย่างไร ชื่อลูกความหมายดี ๆ เพราะ ๆ มีอะไรบ้าง ไปติดตามกันเลย

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด พร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกสาว พร้อมความหมาย ตามวันเกิด ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว โดยทางทีมงาน theAsianparent Thailand ได้คัดเลือกชื่อลูกตามวันเกิดมาฝากให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย  ตั้งชื่อเล่นลูกชายตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก ตามวันเกิด จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

 

การนับเวลาเกิดตามแบบไทย  ตั้งชื่อเล่นลูกชายตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันอาทิตย์

  • แบบโหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
  • เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
  • เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
  • เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
  • เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
  • เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
  • เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
  • เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
  • เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด 1

 

ตั้งชื่อจริงตามวันเกิด ตั้งชื่อเล่นลูกชายตามวันเกิด เกิดวันอาทิตย์ ตั้งชื่อลูก  ตามวันเกิด

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันอาทิตย์ ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันอาทิตย์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
นฤวัต นะ-รึ-วัด ผู้มีสุขภาพแข็งแรง
ภานุเทพ พา-นุ-เทพ เทพแห่งพระอาทิตย์
วรชิต วอ-ระ-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ
เขมกร  เขม-มะ-กอน ผู้ที่ให้ความเกษม, สร้างความสำราญ
ชลากร  ชะ-ลา-กอน ผู้มีความรุ่งโรจน์
ธนกฤต  ทะ-นะ-กริด ผู้สร้างทรัพย์สิน
รณกร รน-นะ-กอน ผู้กล้าหาญดั่งนักรบ, การรบ
นภัทร นะ-พัด ผู้มีความรู้เป็นศิริมงคล
วโรดม วะ-โร-ดม เลิศ, ประเสริฐ

บทความที่น่าสนใจ : 100 ชื่อลูกตัว ถ ตั้งชื่อจริงลูกชาย ตั้งชื่อจริงลูกสาว ขึ้นต้น ถ.ถุง พร้อมความหมายดี ๆ

ชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันอาทิตย์ ตั้งชื่อลูก ตามวันเกิด

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
คีติกา  คี-ติ-กา ผู้ได้รับความสุขเสมอ
จารุภา จา-รุ-พา ผู้มีรัศมีงาม
ณัชชา นัด-ชา เกิดเพื่อความรู้
นิชาภา นิ-ชา-พา มีรัศมีเฉพาะตน, รุ่งเรืองนาน
ชลนาถ ชน-ละ-นาด ผู้เป็นเจ้าแห่งสายน้ำ
ธาริกา ทา-ริ-กา ผู้อ่อนเยาว์
ชฎาพร ชะ-ดา-พอน เครื่องสวมอันประเสริฐ
 ณัจยา นัด-จะ-ยา  การสะสมความรู้

 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เกิดวันจันทร์ พร้อมความหมาย

 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูกชาย  ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด พร้อมความหมาย

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันจันทร์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
วรรธนันท์ วัด-ทะ-นัน ยินดีในความเจริญรุ่งเรือง
ขวัญพัฒน์ ขวัน-พัด เจริญก้าวหน้า
บวรวงศ์ บอ-วอน-วง ตระกูลอันประเสริฐ
ธนวัฒน์  ทะ-นะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์
ศัจนันท์ สัด-จะ-นัน ยินดีในการพูดและมีความร่ำรวย
พลลภัตม์ พน-ละ-พัด เป็นที่รักที่สุด
ภัทรวรรธน์ พัด-ทระ-วัด เจริญด้วยสิริมงคล
ธวัลรัตน์ ทะ-วัน-รัด ดวงแก้วอันประเสริฐ
พลัฏฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลัง, ทรงพลัง

 

ตั้งชื่อลูก ตามวันเกิด ชื่อลูกสาว เกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูกสาว

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
นงลักษณ์ นง-ลัก หญิงผู้มีลักษณะดี
นภัสวรรณ  นะ-พัด-วัน สีฟ้า
นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้วมณีแก้าประการ
ณปภัช นะ-ปะ-พัด ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยทรัพย์สิน ดีงามอันมั่งคั่งมิ่งมงคล
ภคอร พัก-คะ-ออน ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง
นันท์นภัส นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์
ปวันรัตน์  ปะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
วลัยพรรณ วะ-ไล-พัน กำไลแห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่ง
มนัสนันท์ มะ-นัด-สะ-นัน มีใจสุขสำราญ
จันทรัศม์ จัน-ทะ-รัด รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร
นันท์มนัส  นัน-มะ-นัด มีใจด้วยความเพลิดเพลิน

 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด 2

 

ตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกชาย เด็กที่เกิดวันอังคาร ตั้งชื่อลูก ตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด

 

ชื่อลูกชาย เกิดอังคาร

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ทัตเทพ ทัด-เทบ ผู้ได้รับพรจากเทพประทาน
ธนัช  ทะ-นัด ผู้เกิดจากทรัพย์, คนร่ำรวย
ปวิตร  ปะ-วิด ผู้บริสุทธิ์
วรภพ วอ-ระ-พบ ผู้มีภพประเสริฐ, เกิดมาดี
ชนายุส ชะ-นา-ยุด พลังกำลังแห่งคน
ถิรวุษิ ถิ-ระ-วุด ความรู้อันมั่นคง
นิติธร นิ-ติ-ทอน ผู้ทรงความยุติธรรม
รัชพล รัด-ชะ-พน เป็นกำลังของประเทศ
นิธิศ  นิ-ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์

บทความที่น่าสนใจ : 200 ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อเล่นภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

ชื่อลูกสาว เกิดอังคาร

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
นิชาภา นิ-ชา-พา ผู้มีรัศมีงดงามเฉพาะตน
ปทิตตา ปะ-ทิด-ตา ผู้มีความรุ่งเรืองแล้ว, ส่องแสงแล้ว
ภาวิดา พา-วิ-ดา อบรมแล้ว, ฝึกฝนมาดีแล้ว
ปาลิดา  ปา-ลิ-ดา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ภาสนา พาด-สะ-หนา ผู้มีความรุ่งโรจน์เจิดจ้า
มธุรา มะ-ทุ-รา ผู้มีเสน่ห์อันประเสริฐ
ปดิวรัดดา ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา ผู้มีความประเสริฐพร้อม
ผุสดี ผุด-สะ-ดี ผู้มีความประเสริฐ
ภวิษยา พะ-วิด-สะ-ยา มีความหยั่งรู้กาลอนาคต
วรัทยา วะ-รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
ปวิตรา ปะ-วิด-ตรา บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์

 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด 3

 

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ตั้งชื่อจริงลูกชายตามวันเกิด เกิดวันพุธกลางวัน

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางวัน)

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ภคิน  พะ-คิน ผู้มีโชค, มีสิริมงคล
ธนกร ทะ-นะ-กอน ผู้สร้างทรัพย์สิน, มั่งมี
ธนกฤต ทะ-นะ-กริด ผู้สร้างทรัพย์สิน
ภูดิศ พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
ปองภพ ปอง-พบ ปรารถนาความเจริญ
ภาคยดร พา-คะ-ยะ-ดอน มีความสุขยิ่ง
มานิน  มา-นิน ภาคภูมิด้วยมงคล
ณยศ นะ-ยศ มีชื่อเสียงทางความรู้
ประโมท ประ-โมด พอใจ, ยินดีในความสุข
ภานุมัต พา-นุ-มัด เจิดจ้ารุ่งโรจน์
ฐิติ ถิ-ติ ความมีชีวิตอยู่,การดำรงอยู่,ความมั่นคง

 

ชื่อลูกสาว เกิดวันพุธ (กลางวัน)

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ปาลิดา ปา-ริ-ดา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษาจากภัยใด ๆ
กันตา กัน-ตา ผู้อยู่เป็นสุข, สาวสวย
วิภาดา วิ-พา-ดา ผู้รู้, สว่าง
เกสรา เกด-สะ-รา ผู้งดงามดั่งเกสรดอกไม้
ปาลิกา  ปา-ริ-กา ผู้รักษา, ผู้คุ้มครองผู้อื่นให้เป็นสุข
มธุรา มะ-ทุ-รา มีความน่ารัก, มีเสน่ห์
อารยา อา-ระ-ยา ผู้ประเสริฐ
ภาวินี  พา-วิ-นี มีความเจริญ
รสริน รด-สะ-ริน มีเสน่ห์เสมอ
วรินทร วอ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี ผู้มีพรอันประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด 4

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อลูกชาย ชื่อลูกสาว เกิดวันพุธกลางคืน

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางคืน)

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ไตรทศ  ไตร-ทด สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์
วสุ วะ-สุ ผู้มีสมบัติพร้อมมูล, ทรัพย์สิน
วสุกฤต  วะ-สุ-กริด นักปราชญ์ดั่งกวี
วีติ วี-ติ ผู้ได้รับความสุข
ยศกฤต ยด-สะ-กริด ที่ให้เกียรติให้ชื่อเสียง
วงศกร วง-สะ-กอน ผู้ตั้งวงศ์สกุล
วิชญะ วิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
รณรัต รน-นะ-รัด ยินดีในการรบ
วัทธิกร  วัด-ทิ-กอน ผู้ทำการค้าเป็นเลิศ
ยงยล ยง-ยน เข้าใจอย่างซาบซึ้ง

บทความที่น่าสนใจ : 120 ชื่อเล่นลูก ว ชื่อลูกสาว ชื่อลูกชาย ความหมายดี ทันสมัยไม่ตกเทรนด์

ชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางคืน)

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กานต์สินี กาน-สิ-นี สาวงามผู้น่ารัก
รัญชิดา  รัน-ชิ-ดา ผู้มีเสน่ห์น่ารักยิ่ง
รวิษฎา ระ-วิด-สะ-ดา เป็นที่รักของระวิ คือพระอาทิตย์
รัตนาวลี รัด-ตะ-นา-วะ-ลี สร้อยมุกอันสูงส่ง
ลักษณียา ลัก-สะ-นี-ยา งามตาด้วยความประเสริฐ
วัทน์สิริ วัด-สิ-ริ มีใบหน้างาม, พูดเป็นเสน่ห์
วีร์สุดา วี-สุ-ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
รัชนีวรรณ  รัด-ชะ-นี-วัน มีผิวสวยอย่างน่ายินดี
ลดาวัลย์ ละ-ดา-วัน ผู้มีความพร้อมมูลด้วยทรัพย์
ฉันทลักษณ์  ฉัน-ทะ-ลัก ผู้มีความสามารถเชิงศิลป์

 

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

 

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายตามวันเกิด ตามวันเกิด ลูกชายเกิดวันพฤหัสฯ

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ปองคุณ ปอง-คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
สรชัช สอ-ระ-ชัด นักรบผู้วิเศษ
คมกริช คม-กริด คมของกริชประดุจปัญญาอันเฉียบแหลม
ภูวิศ พู-วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ศรัณ  สะ-รัน ผู้ได้รับการปกป้องดูแลได้รับพร
ณรงค์  นะ-รง การรบ, สนามรบ
ปารย์ ปาน ผู้สามารถ, เป็นที่น่าสนใจ
พัสกร พัด-สะ-กอน ผู้กระทำอำนาจ, ผู้มีอำนาจ
อาชว์  อาด ความซื่อตรง
บารเมษฐ์ บา-ระ-เมด ฐานะสูงสุด
สรวิชญ์ สอ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้ดียิ่ง

 

ชื่อลูกสาว เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
มิ่งกมล  มิ่ง-กะ-มน มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
สิริกร สิ-ริ-กอน สร้างสิริมงคล
บุณิกา บุ-นิ-กา ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
ภาณี พา-นี ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง
มิรา มิ-รา ผู้มีความยิ่งใหญ่ดุจมหาสมุทร
สรชา สอ-ระ-ชา ผู้มีบารมีสูงประเสริฐยิ่ง
เกสรา เกด-สะ-รา ผู้มีความงดงามดั่งเกสรดอกไม้
ปาลิกา ปา-ลิ-กา ผู้ได้รับการรักษาคุ้มครอง
สุชญา สุ-ชะ-ยา ผู้มีปัญญารู้ดีในทุกอย่าง
ปวีรา ปะ-วี-รา ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปุณฑริก ปุน-ดะ-ริก ดอกบัวขาวแห่งความประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกเกิดวันศุกร์

 

ตั้งชื่อเล่นลูกสาวตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกเกิดวันศุกร์ พร้อมความหมาย ชื่อมงคล

 

ชื่อลูกชาย เกิดศุกร์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
โตษิน  โต-สิน พอใจในความสุข
กิตติ  กิด-ติ เกียรติ, คำสรรเสริญ
กมนทัต กะ-มน-ทัด ที่ให้ตามความปรารถนา
ปณิธิ ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจแน่วแน่
สหัต  สะ-หัด มั่งคั่งร่ำรวยมาก
สิตเดช  สิด-ตะ-เดด มีความสุขสว่าง
คณัส  คะ-นัด เป็นเลิศในหมู่, คณะ
มานิน  มา-นิน ภาคภูมิแห่งเกียรติ
ธนาธิป ทะ-นา-ทิป เจ้าแห่งทรัพย์
พงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
สิทธินนท์  สิด-ทิ-นน ยินดีในความสำเร็จ

บทความที่น่าสนใจ : 200 ชื่อแปลก ๆ ยูนีค เก๋ ๆ ยังไม่ค่อยมีคนใช้ รับรองว่าไม่ซ้ำใคร !

ชื่อลูกสาว เกิดศุกร์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
มนสิชา  มน-สิ-ชา เกิดในใจ, ความรัก
ปสุตา ปะ-สุ-ตา ผู้ขยันขันแข็ง
แขไข ช  แข-ไข ผู้มีความงดงามดั่งพระจันทร์, ส่องสว่าง
ชนิดาภา ชะ-นิ-ดา-พา ให้เกิดรัศมีเป็นมงคล
ชัญญา  ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้
โชติกา  โช-ติ-กา ผู้รุ่งเรือง, ผู้มีความรุ่งโรจน์
เปมิกา  เป-มิ-กา ผู้มีความรัก, ผู้เป็นที่รัก
สุจิดา สุ-จิ-ดา ผู้มีความบริสุทธิ์ประเสริฐ
สุทัตตา สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว ,เกิดมาดี
สุภณิดา สุ-พะ-นิ-ดา คำพูดอันไพเราะ
สุธิศา สุ-ทิ-สา เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด 9

 

ตั้งชื่อลูกตามเดือนเกิด ที่เกิดวันเสาร์ พร้อมความหมาย

 

ชื่อลูกชาย เกิดเสาร์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ชุติภาส ชุ-ติ-พาด รุ่งเรืองยิ่ง
นิธิศ  นิ-ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
เทวกฤต เท-วะ-กริด ผู้ได้รับคำอวยพรจากเทวดา
ธนัท ทะ-นัด ผู้มีทรัพย์, ผู้ร่ำรวย
ธมน ทะ-มน ผู้มีความสมบุรณ์เสมอ
ชุติภาส ชุ-ติ-พาด รุ่งเรืองยิ่ง
ทัตเทพ  ทัด-เทบ เทพประทาน
ทีปรกร ทีบ-ประ-กอน รัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
เทพทัต เทบ-พะ-ทัด ผู้ที่เทวดาประทานมา
ธามัน ทา-มัน อาณาจักรเทพเจ้า
ธีทัต  ทีทัด ให้ปัญญา

 

ชื่อลูกสาว เกิดเสาร์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
นิวรา นิ-วะ-รา หญิงสาวอันประเสริฐ
สาวิกา สา-วิ-กา ศิษย์ฝ่ายหญิงของศาสดา
สาธิตา สา-ทิ-ตา ให้สำเร็จสมประสงค์
ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย,มีเสน่ห์ แก่คนทั้งหลาย
ศศิภา  สะ-สิ-พา ผู้งดงามดั่งแสงจันทร์
สมิตา สะ-มิ-ตา ผู้ทรงไว้ด้วยความยิ้มแย้ม
ศาลิดา  สา-ลิ-ดา ผู้มีความยิ่งใหญ่
รัญชิดา รัน-ชิ-ดา น่ายินดี, ผู้มีเสน่ห์, น่ารัก
นิวรา นิ-วะ-รา หญิงสาวอันประเสริฐ
นิพาดา นิ-พา-ดา ผู้มีความนอบน้อมเสมอ
ธารมิกา ทา-ระ-มิ-กา ผู้ทรงไว้ด้วยคุณธรรม

 

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ตามวันเกิด ลูกชายลูกสาว โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

 


ตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว

บทความที่น่าสนใจ

ตั้งชื่อลูก ความหมายว่าพร ชื่อจริงภาษาไทย สำหรับลูกชายลูกสาว

100 ชื่อภาษาฝรั่งเศส ชื่อลูกชาย ลูกสาว เพราะๆ ความหมายดี

200 ชื่อเล่นลูกชาย ลูกสาว ตัวอักษร ย ปี 2021 ชื่อเล่นลูกสาวน่ารักๆ ชื่อเล่นลูกชายเท่ ๆ

 

parenttown

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!