ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ ที่จะบอกว่าลูกในท้องแข็งแรงดีแค่ไหน

ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ ที่จะบอกว่าลูกในท้องแข็งแรงดีแค่ไหน

ในแต่ละสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ลูกในท้องควรมีน้ำหนักและขนาดเท่าไหร่ มีวิธีใดที่จะทำให้แม่ท้องได้ทราบขนาดและน้ำหนักของทารกในครรภ์บ้าง

ทารกในครรภ์แต่ละคนนั้น อาจจะมีขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน วันนี้เรามี ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ โดยเฉลี่ย ตลอด 9 เดือนในท้องแม่ โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9 ของการตั้งครรภ์เป็นต้นไป น้ํา หนัก ลูก ใน ครรภ์ 8 เดือน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผลการตั้งครรภ์ชัดเจนมากกว่าในช่วงแรกนั่นเอง

 

ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ ในแต่ละสัปดาห์

เรามีตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ มาบอก ว่าในแต่ละสัปดาห์ เป็นอย่างไรบ้างว่าลูกของเราเเข็งเเรงดีไหม และจะต้องดูอย่างไร

 • ตารงน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์
 • น้ำหนักทารกในครรภ์ จะทราบได้อย่างไร
 • ดูจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของคุณแม่
 • วัดความสูงยอดมดลูก
 • อัลตร้าซาวด์

มาดูรายละเอียดของตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ เพิ่มเติมได้ที่นี้ เลื่อนลงมาเลย

 

ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์

 อายุครรภ์ ความยาว น้ำหนัก
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8  –
สัปดาห์ที่ 9 2.0 ซ.ม. 5 กรัม
สัปดาห์ที่ 10 2.5 ซ.ม. 7 กรัม
สัปดาห์ที่ 11 3.8 ซ.ม. 10 กรัม
สัปดาห์ที่ 12 5.0 ซ.ม. 15 กรัม
สัปดาห์ที่ 13 7.6 ซ.ม. 28 กรัม
สัปดาห์ที่ 14 8.8 ซ.ม. 42 กรัม
สัปดาห์ที่ 15 10.1 ซ.ม. 70 กรัม
สัปดาห์ที่ 16 11.4 ซ.ม. 100 กรัม
สัปดาห์ที่ 17  12.7 ซ.ม. 140 กรัม
สัปดาห์ที่ 18 14.0 ซ.ม. 190 กรัม
สัปดาห์ที่ 19 15.2 ซ.ม. 240 กรัม
สัปดาห์ที่ 20 16.5 ซ.ม. 297 กรัม
สัปดาห์ที่ 21 26.6 ซ.ม. 340 กรัม
สัปดาห์ที่ 22 27.7 ซ.ม. 355 กรัม
สัปดาห์ที่ 23 27.9 ซ.ม. 370 กรัม
สัปดาห์ที่ 24 28.0 ซ.ม. 450 กรัม
สัปดาห์ที่ 25 34.2 ซ.ม. 680 กรัม
สัปดาห์ที่ 26 35.5 ซ.ม. 755 กรัม
สัปดาห์ที่ 27 36.5 ซ.ม. 900 กรัม
สัปดาห์ที่ 28 37.3 ซ.ม. 1,020 กรัม
สัปดาห์ที่ 29 38.1 ซ.ม. 1,133 กรัม
สัปดาห์ที่ 30 39.8 ซ.ม. 1,360 กรัม
สัปดาห์ที่ 31 41.0 ซ.ม. 1,511 กรัม
สัปดาห์ที่ 32 42.4 ซ.ม. 1,700 กรัม
สัปดาห์ที่ 33 43.1 ซ.ม. 1,814 กรัม
สัปดาห์ที่ 34 45.0 ซ.ม. 2,154 กรัม
สัปดาห์ที่ 35 45.7 ซ.ม. 2,381 กรัม
สัปดาห์ที่ 36 47.0 ซ.ม. 2,721 กรัม
สัปดาห์ที่ 37 48.2 ซ.ม. 2,872 กรัม
สัปดาห์ที่ 38 49.5 ซ.ม. 3,084 กรัม
สัปดาห์ที่ 39 50.8 ซ.ม. 3,175 กรัม
สัปดาห์ที่ 40 51.2 ซ.ม. 3,400 กรัม

น้ำหนักของลูกน้อยนั้นเเต่ละสัปดาห์มีความแตกต่างกันออกไป เช่น

น้ำหนักทารกในครรภ์ 26 สัปดาห์นั้นจะน้ำหนัก 755 กรัม

น้ําหนักลูกในครรภ์ 8 เดือน สัปดาห์นั้นจะน้ำหนัก 1,700 กรัม

น้ําหนักทารกในครรภ์ 34 สัปดาห์นั้นจะน้ำหนัก 2,154 กรัม

น้ํา หนัก ทารกในครรภ์ 37 สัปดาห์นั้นจะน้ำหนัก 2,872 กรัม

เพื่อให้เห็นความแตกต่างแต่ละสัปดาห์  และทาน อารหารเพิ่มน้ำหนักลูกในครรภ์ ด้วยนะคะ เพื่อให้น้ำหนักลูกเพิ่มขึ้น

 

น้ําหนักทารกในครรภ์ จะทราบได้อย่างไร ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์

วิธีคํานวณน้ำหนักทารกในครรภ์ ทราบถึงค่าเฉลี่ย น้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ กันไปแล้ว ต่อไปเราจะมาดูกันว่า มีวิธีใดที่จะทำให้แม่ท้องได้ทราบขนาดและน้ำหนักของทารกในครรภ์กันบ้าง

 

ดูจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของคุณแม่

สำหรับการตั้งครรภ์ปกติ น้ำหนักแม่ท้องจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังอายุครรภ์ 3 เดือน เฉลี่ยสัปดาห์ละ 0.2-0.5 กิโลกรัม คุณหมอจะทำการประเมินน้ำหนักของทารกในครรภ์ แล้วดูว่าทารกตัวเล็กหรือตัวใหญ่ได้จากน้ำหนักตัวแม่ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้นด้วย

 

ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์

น้ำหนักทารกในครรภ์ น้ํา หนัก ลูก ใน ครรภ์ 8 เดือน

 

วัดความสูงยอดมดลูก

วิธีวัดความสูงยอดมดลูก ที่นิยมใช้กันนั้นมีอยู่ 2 วิธี ดังนี้

 

1. ใช้สัดส่วนของยอดมดลูก กับหน้าท้องหญิงตั้งครรภ์

วิธีวัดความสูงยอดมดลูกโดยการใช้สัดส่วนของยอดมดลูกกับหน้าท้องหญิงตั้งครรภ์ ทำได้โดยแบ่งระยะระหว่างสะดือกับกระดูกหัวหน่าวเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน และแบ่งระยะระหว่างสะดือกับกระดูกลิ้นปี่เป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งความสูงของยอดมดลูกแต่ละช่วงอายุครรภ์ จะมีความสัมพันธ์กันดังนี้

 • อายุครรภ์ 12 สัปดาห์  ยอดมดลูกจะสูงประมาณ  1/3 เหนือกระดูกหัวหน่าว
 • อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ยอดมดลูกจะสูงประมาณ 2/3 เหนือกระดูกหัวหน่าว
 • อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ยอดมดลูกอยู่ระดับสะดือ
 • อายุครรภ์ 24 สัปดาห์ ยอดมดลูกจะสูงกว่าระดับสะดือเล็กน้อย
 • อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ยอดมดลูกอยู่ 1/4 เหนือระดับสะดือ
 • อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ยอดมดลูกอยู่ 2/4 เหนือระดับสะดือ
 • อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ยอดมดลูกอยู่ 3/4 เหนือระดับสะดือ

 

2. วิธีวัดความสูงยอดมดลูกโดยใช้สายวัด

การวัดระดับยอดมดลูกโดยใช้สายวัดทำได้โดยการวัดระยะจากรอยต่อของกระดูกหัวหน่าวไปจนถึงยอดมดลูก โดยแนบตามส่วนโค้งของมดลูก ซึ่งในช่วงอายุครรภ์ 18–30 สัปดาห์ ระยะที่วัดได้เป็นเซนติเมตร จะเท่ากับอายุครรภ์เป็นสัปดาห์ ยกตัวอย่างเช่น หากวัดได้ 26 เซนติเมตร ก็จะเท่ากับอายุครรภ์ 26  สัปดาห์ นั่นเอง

นอกจากการวัดขนาดของมดลูกสามารถคะเนอายุครรภ์ได้แล้ว ยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสุขภาพของทารกในครรภ์นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าหากว่าระดับยอดมดลูกไม่สัมพันธ์ตามที่กล่าวมา ก็อาจบ่งบอกได้ว่าอาจมีภาวะทารกโตช้าในครรภ์ หรือลูกตัวใหญ่เกินเกณฑ์ได้

 

อัลตร้าซาวด์

เป็นวิธีที่ประเมินขนาดและน้ำหนักของทารกในครรภ์ ที่ค่อนข้างแม่นยำกว่าวิธีอื่น คุณพ่อคุณแม่จะสามารถมองเห็นความสมบูรณ์ หรือเช็กความผิดปกติของลูกในครรภ์ รวมถึงทราบเพศลูกจากการอัลตร้าซาวด์นี้ได้ด้วย

ได้ทราบถึงค่าเฉลี่ย น้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ พร้อมวิธีการตรวจสอบกันไปแล้ว ระหว่างนี้ แม่ท้องก็อย่าลืมดูแลสุขภาพ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งคุณแม่ และลูกในครรภ์นะ

 


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

วิธีนับลูกดิ้น นับอย่างไร ถึงจะรู้ว่าลูกปลอดภัย ไม่เสียชีวิตในครรภ์

ตกเลือดตอนท้องอ่อน เรื่องเสี่ยงแท้ง ที่แม่ท้องต้องระวัง

วิธีกระตุ้นการรับรู้และอารมณ์ของลูกในครรภ์ ช่วยลูกคลอดมาแล้วเลี้ยงง่าย อารมณ์ดี มีความสุข

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!