TK Park: คนไทยอ่านหนังสือวันละ 37 นาทีต่อวัน

lead image

TK Park เผยคนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น 37 นาทีต่อวัน วัยเด็กครองแชมป์อ่านหนังสือมากที่สุด โดยเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมีอัตราการอ่านหนังสือมากที่สุดถึงร้อยละ 96.6

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2014/04/kids read children books.jpg TK Park: คนไทยอ่านหนังสือวันละ 37 นาทีต่อวัน

TK Park: คนไทยอ่านหนังสือวันละ 37 นาทีต่อวัน

TK Park หรือสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวและเสวนาผลสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park เซ็นทรัลเวิล์ด เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าประชากรไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป อ่านหนังสือมากขึ้นเป็น 37 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากพ.ศ. 2554 มากกว่าร้อยละ 10

จากสถิตินี้ คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 81.8 ซึ่งก็แปลว่ากว่า 18% เป็นผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ โดยในจำนวนผู้ที่ไม่อ่านหนังสือทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 27.5 เท่านั้นที่ไม่อ่านเพราะอ่านไม่ออก และเพียงร้อยละ 17.2 ที่สายตาไม่ดี โดยปัจจัยอื่นที่ทำให้ไม่อ่านคือชอบดูโทรทัศน์ ไม่มีเวลาอ่าน ไม่รักการอ่านหรือไม่สนใจ

ผลสำรวจระดับภูมิภาคชี้ว่าประชากรกรุงเทพมหานครอ่านหนังสือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.6 หากพิจารณาวัยผู้อ่านพบว่าวัยเด็กอ่านหนังสือมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 91.5 โดยเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครครองแชมป์ อ่านหนังสือสูงสุด ร้อยละ 96.6 สำหรับหนังสือที่นิยมอ่านมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 73.7 สถานที่ที่อ่านหนังสือมากที่สุดคือบ้าน รองลงมาคือที่ทำงาน และสถานศึกษา

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าการอ่านหนังสือมากขึ้นเป็นเรื่องน่ายินดี แต่จากการสำรวจแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีอัตราการใช้เวลากับการอ่านน้อย เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีประชากรบางส่วนไม่รู้หนังสือและไม่สนใจการอ่าน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขด้วยการส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับพัฒนาความสามารถของทรัพยากรบุคคลของประเทศและสังคมไทยให้เทียบเคียงกับประเทศอื่น ๆ ในอนาคต

ทำอย่างไรให้ลูกรักการอ่าน

วิธีการเพิ่มไอคิวเด็ก

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!