X

nankid

ปกป้อง ระบบทางเดินอาหารของลูกน้อย ด้วย เวย์โปรตีนที่ผ่านการย่อยบางส่วน เพื่อการดูดซึมที่ดี ลูกน้อยพัฒนาการดี มีสุขภาพแข็งแรง