เมื่อไหร่ลูกจะได้กลับบ%e

เมื่อไหร่ลูกจะได้กลับบ%e