เตรียมพร้อมก่อน-ถึงเวลา-

เตรียมพร้อมก่อน-ถึงเวลา-