เกิดอะไรขึ้นบ้างในห้อง%e

เกิดอะไรขึ้นบ้างในห้อง%e