อยากรู้ว่าลูกฉลาดแค่ไห%e

อยากรู้ว่าลูกฉลาดแค่ไห%e