วิธีเช็ดตัวลดไข้ที่ถูก%e

วิธีเช็ดตัวลดไข้ที่ถูก%e