ปัจจัยที่มีผลต่อการเจร%e

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจร%e