ทํายังไงให้-ลูกออกมาน่า%

ทํายังไงให้-ลูกออกมาน่า%