จะรู้ได้ไงว่าลูกในท้อง%e

จะรู้ได้ไงว่าลูกในท้อง%e