รร.นานาชาติแบบสิงคโปร์ เข้มทั้งภาษาและวิชาการ!

รร.นานาชาติแบบสิงคโปร์ เข้มทั้งภาษาและวิชาการ!

หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับโรงเรียนนานาชาติระบบสิงคโปร์มากนัก theAsianparent จึงขอนำเสนอโรงเรียนนานาชาติในหลักสูตรสิงคโปร์ ที่เน้นวิชาการ ซึ่งสามารถทำให้เด็ก ๆ เชี่ยวชาญทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วย

โรงเรียนนานาชาติ,แองโกล สิงคโปร์

โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอยากส่งลูกเรียนในโรงเรียนนานาชาติ เพราะอยากให้ได้ภาษาและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากล แต่บางท่านก็อาจกังวลใจเรื่องความเข้มข้นของวิชาการ เพราะเป็นที่ทราบกันว่าโรงเรียนระบบนานาชาติส่วนมากนั้น ไม่ได้เน้นไปที่ด้านวิชาการมากเท่ากับโรงเรียนไทย วันนี้ theAsianparent จึงขอแนะนำทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับคุณพ่อคุณแม่ ที่อยากให้ลูกได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม รวมทั้งความเป็นวิชาการ กิจกรรม และได้อยู่ในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมด้วย เราขอนำเสนอโรงเรียนนานาชาติแบบเอเชีย ที่เน้นวิชาการ นั่นก็คือ โรงเรียนนานาชาติที่ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรประจำชาติของสิงคโปร์นั่นเองค่ะ

สำหรับโรงเรียนในระบบสิงคโปร์ที่เราอยากแนะนำให้ทุกท่านในวันนี้ คือ โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ (Anglo Singapore International School) โรงเรียนนานาชาติที่ทำการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อม 3 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ไทย และจีน โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งในเมืองไทยมากว่า 10 ปีแล้ว มีสองสาขาด้วยกัน คือ สาขาสุขุมวิท 64 และ สาขาสุขุมวิท 31 (ติด BTS ปุณณวิถี) โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงเกรด 12

คุณ Jlie Seah ชาวสิงคโปร์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้กล่าวถึงที่มาของโรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ ว่า เธอได้ติดตามสามีที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทย เมื่อต้องการหาโรงเรียนให้ลูก ทำให้พบว่ายังไม่มีโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่เปิดสอนตามหลักสูตรประจำชาติของสิงคโปร์เลย เธอเห็นว่าหลักสูตรของสิงคโปร์นั้นเป็นหลักสูตรที่ดีและโดดเด่นมากในด้านวิชาการ จึงได้ปรึกษากับทางสถานทูต เริ่มวางแผนหลักสูตร จนเกิดเป็นโรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ขึ้นมา

คิดก่อนให้ลูกเรียนภาษาที่สาม

โรงเรียนนานาชาติ,แองโกล สิงคโปร์ตามที่เราได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าความโดดเด่นของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ที่แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติในระบบอื่น คือ การเน้นด้านวิชาการอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับภาษาและกิจกรรมด้วย ด้านวิชาการที่โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์เน้นอย่างที่สุด คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ทางโรงเรียนจะแบ่งนักเรียนออกเป็นระดับต่าง ๆ และได้เปิดชั้นเรียนพิเศษไว้สำหรับติวให้นักเรียนที่อ่อนด้วย คือเป็นการเรียนที่ใส่ใจเด็กแต่ละคน ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีทั้งห้องแลบเคมี ห้องแลบฟิสิกส์ และห้องแลบชีววิทยาให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้ทำการทดลองจากประสบการณ์ตรง ในด้านวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นเสมือนภาษาที่หนึ่ง กล่าวคือ สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกับเจ้าของภาษา ที่โดดเด่นอีกด้านก็คือ ภาษาจีนแมนดาริน ที่โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่สนใจได้เรียนไปถึงระดับสูง จนสามารถสอบ IGCSE วิชาภาษาจีนในระดับสูงมากได้

ระบบการศึกษาสิงคโปร์มีมาตรฐานเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

จากผลการวิจัยของ McKinsey ปีพ.ศ. 2550 ระบุว่าสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีระบบการศึกษายอดเยี่ยม และไม่ใช่แค่ในด้านการศึกษาและวิชาการที่โดดเด่น แต่ยังมีกิจกรรมมากมายในหลักสูตรให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ และทักษะการใช้ชีวิตด้วย ดังเช่น โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ที่ใช้กิจกรรมควบคู่หลักสูตร ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง แสดงละครเวที ศิลปะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโต้วาที ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของโรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์

โรงเรียนได้จัดชมรมโต้วาทีขึ้น มีการฝึกฝนและเข้าแข่งขันการประกวดโต้วาทีอย่างสม่ำเสมอโดยมีวิทยากรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญจากออสเตรเลียเป็นผู้สอนพิเศษให้ด้วย โรงเรียนเชื่อว่าการโต้วาทีจะช่วยกระตุ้นการคิดเชิงวิจารณ์และการวิเคราะห์เชิงตรรกะ ให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเสมอ ดังที่คุณ Low Eng Kee ครูใหญ่คนใหม่ของโรงเรียนได้กล่าวไว้ว่า “เราจัดเตรียมทักษะความคิดและการสื่อสารให้นักเรียนมีความสนใจในทุก ๆ กิจกรรม ต้องคำนึงโดยเสมอว่านักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเองก็ต้องเป็นแกนหลักสำคัญ เราถือว่าที่นี่เป็นชุมชนที่เป็นองค์กรการเรียนรู้องค์กรหนึ่ง ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันด้วย”

หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสิงคโปร์ แต่ลูกเรียนโรงเรียนไทยมาตลอด ทางโรงเรียนก็จะมีการสอบวัดระดับ ทดสอบทักษะด้านภาษาและวิชาการด้านอื่น ๆ ของนักเรียนก่อน เพื่อจะได้จัดระดับนักเรียนตามชั้นเรียนที่เหมาะสม แต่คุณ Jilie ก็ได้แนะนำว่า ควรพาลูกมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติให้ไวตั้งแต่เด็กจะดีที่สุด เพราะการฝึกฝน การพูดคุย และระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาจะได้เป็นไปอย่างธรรมชาติ

อ่านแล้วหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจหลักสูตรการสอนแบบสิงคโปร์สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากทางโรงเรียนได้ ที่ http://anglosingapore.ac.th/ ไม่แน่ว่าโรงเรียนนานาชาติที่มีแนวทางการสอนแบบเอเชียเช่นนี้ อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับลูกของคุณก็ได้ค่ะ

5 ปัจจัยเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษให้ลูก

เด็ก 2 ภาษา – ลูกเข้าใจก่อนพูดหรือไม่

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner