Badge imageBanner image
Product image
DENO เปลโยกเด็ก ปรับเอนได้
Community Ratings
0
ราคาเริ่มต้น
ดูเพิ่มเติม
รีวิวเพื่อโหวต
คำอธิบาย
เปลโยกเด็ก ที่สามารถปรับเอนได้อิสระ มีเสียงเพลงช่วยพัฒนาสมองและพัฒนาการของเด็ก ตัวเบาะสามารถถอดซักได้อย่างง่ายดายและสามารถพับเก็บหิ้วได้ สามารถถอดราวของเล่นออก และปรับขาเปลให้สูงขึ้น เพื่อใช้เป็นที่นั่งอยู่กับที่หรือเปลโยกได้ มีระบบสั่นอัตโนมัติ ตัวเปลสามารถโยกหน้าหลังได้ และสามารถทำเป็นเก้าอี้นั่งโดยไม่ต้องโยกได้ ตัวโมไบล์สามารถถอดออกได้เมื่อหยุดใช้งาน สามารถล็อกตัวเปลไม่ให้โยกเพื่อป้อนอาหารและนอนหลับได้ เมื่อเด็กโตขึ้นสามารถเปลี่ยนเป็นเก้าอี้โยกได้ มีความปลอดภัยสูงสุดมีเข็มขัดล็อกเด็กกันตกจากเปล ขาทำจากเหล็กหนาแข็งแรงมาก สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด หรือน้ำหนักไม่เกิน 18kg.
ดูเพิ่มเติม
กลับไปบนสุด