Badge imageBanner image
Product image
หนังสือลอยน้ำเรื่อง ABC ปู๊น ปู๊น
Community Ratings
0
ราคาเริ่มต้น
ดูเพิ่มเติม
รีวิวเพื่อโหวต
คำอธิบาย
หนังสือลอยน้ำพัฒนาการเด็ก ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือมัดเล็กจากการหยิบจับ ภายในเล่มมีภาพประกอบที่สวยงามสดใสพร้อมคำศัพท์ง่าย ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกพูดตาม นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดที่จะชวนให้เด็ก ๆ สนุกกับการอาบน้ำด้วยค่ะ บ้านไหนเด็ก ๆ ชอบงอแงตอนอาบน้ำสามารถเอาหนังสือลอยน้ำให้เขาเล่นได้นะคะ
ดูเพิ่มเติม
กลับไปบนสุด