Nuttaporn Chanchokpong

ณัฐพร จันทร์โชคพงษ์

ณัฐพรชอบเล่นกีฬา มีความสนใจเรื่องสุขภาพ การออกกำลังกาย และการทำอาหาร มีประสบการณ์การทำงานด้านข่าวภาคภาษาอังกฤษมากว่า 6 ปี ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้คนมากมายทั้งคนดัง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ รวมทั้งผู้นำประเทศ

FacebookGoogle PlusLinkedIn