ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อลูกความหมายดี ใช้แล้วรวย โตมาพร้อมทรัพย์สมบัติ

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อลูกความหมายดี ใช้แล้วรวย โตมาพร้อมทรัพย์สมบัติ

ตั้งชื่อเล่นลูกสาว ตั้งชื่อเล่นลูกชาย ชื่อลูกมงคล ความหมายดี โตมาพร้อมทรัพย์สมบัติ ร่ำรวยเงินทอง พาพ่อแม่รุ่งเรื่อง มีแต่เจริญๆ ชื่อลูกใช้แล้วรวย มีอะไรบ้าง

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อลูกมงคล ชื่อที่ใช้แล้วมีแต่ชีวิตรุ่งเรือง พาพ่อแม่สบาย ชื่อที่ใช้แล้วให้โชค ลูกโตมาพร้อมกับทรัพย์สมบัติ ชื่อลูกความหมายดีๆ มาดูกันค่ะว่ามีชื่อไหนน่าตั้งให้ลูกบ้าง ไปดูกันเลย

 

ชื่อลูกชายใช้แล้วรวย ชื่อลูกความหมายดี ตั้งชื่อเรียกทรัพย์

 

ตั้งชื่อลูกชาย ใช้แล้วรวย

ชื่อมงคล คำอ่าน ความหมาย
กุลชาต กุน-ละ-ชาด ผู้ที่เกิดในตระกูลดี
ชลทรัพย์ ชน-ละ-ซับ ผู้มีทรัพย์อุดม
ชลากร ชะ-ลา-กอน ผู้มีความรุ่งโรจน์
ทองกร ทอง-กอน
ผู้ที่ได้รับความร่ำรวยทุกเมื่อ
ธนกฤต ทะ-นะ-กริด ผู้สร้างทรัพย์สิน
ธนภัทร ทะ-นะ-พัด ผู้เจริญด้วยทรัพย์
ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนวันต์ ทะ-นะ-วัน ผู้มีทรัพทย์มหาศาล
ธนัช ทะ-นัด
ผู้เกิดจากทรัพย์, คนร่ำรวย
ธนัท ทะ-นัด ผู้มีทรัพย์, ผู้ร่ำรวย
ธนากร ทะ-นา-กอน สร้างความร่ำรวย

บทความที่น่าสนใจ : 116 ชื่อลูกที่หมายความว่าปาฏิหาริย์ ตั้งชื่อลูกสาวลูกชาย เท่ๆ เพราะๆ

 

ตั้งชื่อลูกสาว 1

ตั้งชื่อเรียกทรัพย์

 

ชื่อลูกความหมายดี ใช้แล้วรวย ตั้งชื่อเรียกทรัพย์

 

ตั้งชื่อลูกชาย ใช้แล้วรวย โตมาพร้อมทรัพย์สมบัติ

ชื่อมงคล คำอ่าน ความหมาย
ธนาคม ทะ-นา-คม
ผู้สร้างความสามารถในการหาทรัพย์
ธเนษฐ ทะ-เนด ร่ำรวยสุด
บวรวงศ์ บอ-วอน-วง ตระกูลอันประเสริฐ
บารเมษฐ์ บา-ระ-เมด ฐานะสูงสุด
บุณยภู บุน-ยะ-พู ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐยิ่ง
ปภังกร ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมี, ผู้รุ่งเรือง
ปรินทร ปะ-ริน-ทอน เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
พสุชา พะ-สุ-ชา
ผู้เกิดจากทรัพยือันมั่งคั่ง
พสุธร พะ-สุ-ทอน
ทรงไว้ซื้อทรัพย์สมบัติ, มั่งมี
พหุกร พะ-หุ-กอน ผู้มีความรุ่งเรืองมาก
ภคิน พะ-คิ ผู้มีโชค, มีสิริมงคล

ชื่อลูกชายใช้แล้วรวย พร้อมความหมาย ตั้งชื่อเรียกทรัพย์

 

ตั้งชื่อลูกชาย โตมาพร้อมทรัพย์สมบัติ

ชื่อมงคล คำอ่าน ความหมาย
ภูดิส พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
มธุภัทร มะ-ทุ-พัด ผู้มีความรุ่งเรืองเสมอ
มหาธน มะ-หา-ทะ-น มั่งคั่งอย่างยิ่ง
โรจกร โรด-จะ-กอน ผู้ให้ความรุ่งโรจน์
วิภาส วิ-พาด
ผู้มีความสว่าง, ความรุ่งโรจน์
ศัจนันท์ สัด-จะ-นัน
ยินดีในการพูด, มีความร่ำรวย
สรรพวัต สัพ-วัด
มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรรพ
สหัส สะ-หัด มั่งคั่งร่ำรวยมาก
สุธิต สุ-ทิด มีทรัพย์มาก
ชรินทร ชะ-ริน-ทอน
ยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี

บทความที่น่าสนใจ : 100 ชื่อลูกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อเพลง และ ชื่อนักร้อง เพราะ ๆ

 

ตั้งชื่อลูกสาว 2

ตั้งชื่อเรียกทรัพย์

 

ชื่อลูกสาวใช้แล้วรวย ชื่อลูกความหมายดี ตั้งชื่อเรียกทรัพย์

 

ตั้งชื่อลูกสาว ใช้แล้วรวย

ชื่อมงคล คำอ่าน ความหมาย
นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้วมณีแก้าประการ
นัทธ์ชวัล นัด-ชะ-วัน ผู้มีความรุ่งเรืองมาก
ธมน ทะ-มน ผู้ซึ่งมีมงคลยิ่ง
ธนภร ทะ-นะ-พร มั่งคั่งในสิ่งประเสริฐยิ่ง
ณปภัช นะ-ปะ-พัด ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยทรัพย์สิน
ชลกนก ชน-กะ-หนก สารธารแห่งทองคำ
ณภัทร นะ-พัด ผู้มีความเจริญยิ่ง
บัญจรัตน์ บัน-จะ-รัด
รัตนะทั้ง 5 ได้แก่ ทอง เงิน นิล ทับทิม ไข่มุก
รัตนรัตน์ รัด-ตะ-นะ-รัด มณีชั้นยอด

ชื่อลูกสาวใช้แล้วรวย พร้อมความหมาย

 

ตั้งชื่อลูกสาว ใช้แล้วรวย โตมาพร้อมทรัพย์สมบัติ

ชื่อมงคล คำอ่าน ความหมาย
จันทรรัตน์ จัน-ทะ-ระ-รัด
อัญมนีสีขาว (บุษย์น้ำเพชร)
วลัยพรรณ วะ-ไล-พัน
กำไลแห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่ง
จันทรัศม์ จัน-ทะ-รัด
รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร
ภาสนา พาด-สะ-หนา ผู้มีความรุ่งโรจน์เจิดจ้า
นิชาภา นิ-ชา-พา ผู้มีรัศมีงดงามเฉพาะตน
รัตนาวลี รัด-ตะ-นา-วะ-ลี สร้อยมุกอันสูงส่ง
ลดาวัลย์ ละ-ดา-วัน
ผู้มีความพร้อมมูลด้วยทรัพย์
ชนิดาภา ชะ-นิ-ดา-พา ให้เกิดรัศมีเป็นมงคล
โชติกา โช-ติ-กา
ผู้รุ่งเรือง, ผู้มีความรุ่งโรจน์
ชมพูเนกข์ ชม-พู-เนก แท่งทอง

บทความที่น่าสนใจ : 340 ชื่อที่มีความหมายว่า ทรัพย์สิน เงินทอง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ตั้งชื่อลูกสาว 3

ตั้งชื่อเรียกทรัพย์

 

ตั้งชื่อลูกสาว ใช้แล้วรวย พร้อมความหมาย ตั้งชื่อเรียกทรัพย์

 

ตั้งชื่อลูกสาว ใช้แล้วรวย พร้อมความหมาย

ชื่อมงคล คำอ่าน ความหมาย
ชุติกาญจน์ ชุ-ติ-กาน รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
ชุติมณฑน์ ชุ-ติ-มน มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ฐานิดา ถา-นิ-ดา ความมีฐานะ, ความมั่นคง
จิราพัชร จิ-รา-พัด ยั่งยืนดุจเพชร
กรรณาภรณ์ กัน-นา-พอน เครื่องประดับหู
กัณฐาภรณ์ กัน-ถา-พอน เครื่องประดับคอ
กัณฐิกา กัน-ถิ-กา สร้อยคอ
กิรณา กิ-ระ-นา รัศมีเรืองรอง
จุฑามาศ จุ-ทา-มาด เครื่องประดับ
กุลกัลยา กุน-กัน-ยา หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
เขมิกา เข-มิ-กา ผู้มีความเกษม

 

ตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว

บทความที่น่าสนใจ : 

200 ชื่อลูกที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ตั้งชื่อลูกเป็นศัพท์วิทย์ เท่ๆ ไม่เหมือนใคร

100 ชื่อเด็ก ชื่อแม่น้ำ ชื่อทะเล เพราะ ๆ สำหรับเด็กชายเด็กหญิง

100 ชื่อ เอเชีย ฮิต ๆ ที่คนใช้เยอะ สำหรับเด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชาย

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!