วรรณ์ฐิตา พวงจันทร์แดง

วรรณ์ฐิตา พวงจันทร์แดง
วรรณ์ฐิตา พวงจันทร์แดง
วรรณ์ฐิตา พวงจันทร์แดง
กองบรรณาธิการ

วรรณ์ฐิตามีหัวใจที่อบอุ่นและเห็นว่าความสุขในชีวิตเกิดจากช่วงเวลาที่เรียบง่ายที่สุด รักความสงบมากกว่าการอยู่ในที่ที่มีแต่ความวุ่นวายและความสับสน เธอจบการศึกษาด้านอักษรศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชอบความน่ารักสดใสของเด็กๆ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์สื่อที่ให้ความรู้เพื่อช่วยพัฒนาเด็กทุกวัย

บทความโดย

Gisha James

app info
get app banner