นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับ theAsianparent Insights

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับ theAsianparent Insights

ขอบคุณที่เข้าร่วมโครงการสำรวจความคิดเห็นเชิงลึก (Insights) ของเรา เราสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและเก็บข้อมูลที่คุณให้เราเป็นความลับ ข้อมูลที่คุณให้จะถูกใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอกองค์กร เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณ

เราจะไม่เสนอขายสินค้าใด ๆ ให้คุณ เช่นเดียวกันกับไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใคร เพราะธุรกิจของเราไม่ใช่การขายของหรือขายตรง แต่เราเป็นนักวิจัยการตลาดที่สนใจเพียงความคิดเห็นและพฤติกรรมของคุณเท่านั้น

ทางเราเคารพและยอมรับการตัดสินใจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม ตอบคำถามหรือไม่เข้าร่วมงานวิจัยนี้

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

งานวิจัยทางด้านการตลาด แบบสำรวจ และความคิดเห็น ถือเป็นสิ่งสำคัญในสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างสามารถตัดสินใจได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาศัยงานวิจัยและแบบสำรวจ  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมของโครงการ ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้บริษัทสามารถคิดค้นสินค้าใหม่ ปรับปรุงสินค้าเดิม หรือพัฒนาการบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น  องค์กรภาครัฐและรัฐบาลต่างพึ่งพางานวิจัยสำรวจ ในการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของประชาชน

คุณสามารถมั่นใจได้ว่า เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณเข้าร่วมในงานวิจัยที่บริษัทเราเป็นผู้ดำเนินการ  ในบางครั้ง เราอาจต้องติดต่อคุณอีกครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องการการยืนยันคำตอบจากคุณ  แต่เราจะไม่ปกปิดหรือบิดเบือนทั้งตัวตนของพวกเรา และสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่

ทั้งนี้เรายังได้พัฒนามาตรฐานความเป็นส่วนตัวระดับเข้มงวด เพื่อใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอีกด้วย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เขียนเมื่อ: 1 เมษายน 2558

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 23 เมษายน 2558

 1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

บุคคลใดๆ อาจเป็นสมาชิก the Asian Mum Insights หรือ the Asian Dad Insights (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “Insights Panel”) ด้วยความสมัครใจได้โดยการลงทะเบียนผ่านแบบสำรวจของเรา เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณหรือไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ในระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียน เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อใช้ในการติดต่อและส่งแบบสำรวจให้กับคุณ ทั้งนี้ เมื่อเราติดต่อกับคุณ เรามักมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เชิญให้คุณร่วมการวิจัยเชิงสำรวจ

 • เพื่อขอสัมภาษณ์คุณสำหรับใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจ
 • เพื่อตรวจสอบยืนยันคำตอบที่คุณให้ไว้ในการสำรวจครั้งที่ผ่านมา
 • เพื่ออัปเดตข้อมูลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ในบางครั้ง เราอาจติดต่อกับคุณโดยมีวัตถุประสงค์ใดๆ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อแจ้งให้ทราบหากคุณเป็นผู้ชนะการจับรางวัลที่เราจัดขึ้น
 • เพื่อขออนุญาตนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เราไม่ได้ระบุไว้ ในขณะที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นครั้งแรก

หากคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่ว่าเมื่อใด กรุณาส่งอีเมลมาที่ [email protected] เพื่อขอให้เราลบชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากแฟ้มข้อมูล

เมื่อคุณเข้าร่วมการศึกษาวิจัย เราอาจขอความเห็นส่วนตัวของคุณ รวมถึงข้อมูลด้านประชากร อาทิ อายุและโครงสร้างของครัวเรือน ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ตอบคำถามบางข้อ หรือยกเลิกการเข้าร่วมวิจัยได้ไม่ว่าเมื่อใด

เราไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นสมาชิก the Insights Panel อย่างไรก็ดี ในการสำรวจวิจัยบางครั้ง เราอาจถามว่าบิดามารดายินดีให้บุตรของตนมีส่วนร่วมในการทำแบบสำรวจออนไลน์หรือไม่ โดยบิดามารดาสามารถตรวจดูแบบสำรวจก่อนได้เพื่อตัดสินใจว่าตนยินดีให้บุตรหลานของตนเข้าร่วมการสำรวจดังกล่าวหรือไม่ เราจะไม่เก็บข้อมูลจากบุคคลใดหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบิดามารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายก่อน

หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองคนใดเชื่อว่า the Asianparent Insights มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เก็บไว้ในฐานข้อมูล กรุณาติดต่อเราได้ทันทีโดยส่งอีเมลมาที่ [email protected] เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกของเรา

 1. การรักษาความลับของข้อมูลติดต่อและผลสำรวจ

เราจะนำผลการตอบแบบสำรวจของคุณมารวมกับคำตอบของบุคคลอื่นที่เข้าร่วมวิจัย และรายงานผลสำรวจที่สรุปรวมกันแล้วให้ลูกค้าที่สั่งวิจัยทราบ เราจะไม่รายงานผลการตอบแบบสำรวจรายบุคคลของคุณให้ลูกค้าทราบโดยเจตนาอย่างเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีที่จะได้ระบุไว้โดยละเอียดต่อไป

ผลการตอบแบบสำรวจของคุณอาจมีการเก็บรวบรวมและประเมินผลโดยบริษัทในเครือของเราหรือผู้ให้บริการภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของเรา ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทเหล่านี้มีข้อผูกพันตามสัญญาที่จะต้องรักษาข้อมูลทั้งปวงที่ตนเป็นผู้เก็บรวบรวมและเปิดเผยให้เราทราบ หรือข้อมูลที่เราเป็นผู้เก็บรวมรวมและเปิดเผยให้บริษัทเหล่านี้ทราบไว้เป็นความลับ รวมทั้งต้องคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้โดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติที่เทียบเท่ากับเรา

นอกจากการรักษาผลการตอบแบบสำรวจของคุณไว้เป็นความลับแล้ว เราจะไม่ขาย แบ่งปัน ให้เช่า หรือโอนโดยเจตนาด้วยวิธีอื่นใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของคุณ ให้กับลูกค้าของเรา ตลอดจนบริษัทวิจัยด้านการตลาด ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือบุคคลอื่นใดเป็นอันขาด

กรณีที่เป็นข้อยกเว้นซึ่งเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือผลการตอบแบบสำรวจของคุณให้บุคคลภายนอกทราบ มีเฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

 • คุณร้องของหรือยินยอมให้แบ่งปันข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของคุณหรือผลการตอบแบบสำรวจของคุณให้บุคคลภายนอกทราบ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ระบุไว้
 • เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหมายหรือคำสั่งศาลหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่นใด หรือตามข้อกำหนดเงื่อนไขทางกฎหมายหรือด้านการกำกับดูแลอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นกรณีที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แม้ไม่มากนัก

theAsianparent Insights บริหารจัดการโดย Tickled Media ซึ่งเป็นผู้นำด้านแหล่งข้อมูลการเลี้ยงดูบุตรออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ the Insights Panel มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานของ Tickled Media เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้แจ้งให้พนักงานของเราทราบถึงนโยบายและกระบวนการในการรักษาความลับข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการเหล่านี้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเรายังสอดคล้องกับมาตรฐานทางธุรกิจอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือของหรือผู้ให้บริการภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของเรา เพื่อใช้ในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย อาทิ การประมวลผลข้อมูลและการมอบรางวัลหรือรางวัลจูงใจอื่นๆ เราได้ร้องขอให้บริษัทเหล่านี้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับมาตรการของเราและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเรายังปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ ทั้งในระหว่างการส่งข้อมูลและหลังจากที่เราได้รับข้อมูลนั้นแล้ว

 1. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

theAsianparent Insights จะใช้ความพยายามตามสมควรในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราและซึ่งมีการนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดที่เราสามารถหาได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลล่าสุด เราต้องขอให้คุณช่วยตอบคำถามของเราตามความเป็นจริง

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับคุณ กรุณายื่นคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ไปรษณีย์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ (ในหัวข้อ การติดต่อกับเรา) คุณอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องได้ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

 • การอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจทำให้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทางการค้าที่เป็นความลับของ theAsianparent Insights หรือลูกค้าของบริษัท
 • ภาระหรือค่าใช้จ่ายในการอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวสูงเกินไปเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูลของคุณในกรณีดังกล่าว

เราจะพยายามมอบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คุณร้องขอภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องจากคุณ หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณได้ เราจะให้คำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ออธิบายว่าเหตุใดเราจึงต้องปฏิเสธคำร้องขอในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

 1. การบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายฉบับนี้

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือระเบียบปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจะมีหนังสือบอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าโดยชัดแจ้งทางอีเมล์เป็นเวลา 7 วันปฏิทิน ก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับ พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบว่าสมาชิกแต่ละรายอาจมีทางเลือกในการดำเนินการอย่างไรบ้าง เมื่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังกล่าวมีผลบังคับแล้ว เราจะบันทึกวันที่มีการแก้ไขนโยบายครั้งล่าสุดไว้ในส่วนบทนำของนโยบายฉบับนี้

 1. การติดต่อกับเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของเรา หรือต้องการขอเข้าถึงข้อมูลใดๆ กรุณาส่งอีเมลมาที่ [email protected]

เราจะพิจารณาข้อร้องเรียนทุกฉบับและพยายามแก้ไขในกรณีที่เห็นว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวสมเหตุสมผล ทั้งนี้ หากจำเป็น เราจะทำการแก้ไขนโยบายและระเบียบขั้นตอนต่างๆ ของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกรายอื่นประสบปัญหาอย่างเดียวกัน

ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Insights Panel และโดยหนังสือฉบับนี้ คุณยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และตกลงยินยอมตามข้อกำหนดของนโยบายดังกล่าว

 

ทีมงาน ดิเอเชี่ยนพาเรนท์

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Insights Team

app info
get app banner