วิธีการจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ พ่อจ๋า สู้ๆนะ

วิธีการจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ พ่อจ๋า สู้ๆนะ

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นเรื่องที่ผู้ชายไม่กล้าพูดหรือปรึกษาใครเพราะอาย คุณจะทำอย่างไรเมื่อนกเขาไม่ขัน วิธีจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีอะไรบ้างลองอ่านดู

วิธีการจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ พ่อจ๋า สู้ๆนะ

การวินิจฉัย โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction หรือ ED) เป็นเรื่องง่าย แต่การบ่งชี้ว่าทำไม ผู้ชายคนหนึ่ง ถึงเกิดนกเขา ไม่ขันขึ้นมานั้นเป็น เรื่องที่ ยากกว่ามาก วิธีการจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ทำอย่างไรได้บ้าง

การระบุ สาเหตุของ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มักเริ่มต้นด้วย การสัมภาษณ์ผู้ป่วย ตามด้วย การตรวจร่างกาย และ บางทีอาจมี การทดสอบใน ห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนแรก ที่สำคัญคือการแยกแยะ ว่าผู้ชายคนหนึ่งเป็น โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือว่า มีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องเพศอื่น ๆ  หรือไม่ เช่น การหลั่ง การถึงจุดสุดยอด หรือ ความต้องการทางเพศ

วิธีการจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ,ทำอย่างไรเมื่อนกเขาไม่ขัน

วิธีการจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 

การวินิจฉัย

วิธีการจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

วิธีการจัดกา รปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

เมื่อแน่ใจ แล้วว่าเป็น โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แพทย์ จะเรียนรู้ธรรมชาติของโรคที่คนไข้ เป็นอยู่ การค้นหาสาเหตุโรค เริ่มต้นด้วยการถามคำถามต่าง ๆ เพื่อ รวบรวมประวัติ ทางการแพทย์ เรื่องเพศ และ จิตวิทยา

คำถาม เหล่านี้สามารถช่วยบ่งชี้ ได้ว่าโรคนกเขา ไม่ขัน ร้ายแรงมากแค่ไหน และ ช่วยเปิดเผย ภาวะทางการแพทย์ หรือ โรคที่อาจทำให้เกิด หรือทำให้เกิดภาวะ แทรกซ้อน กับ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ของ ผู้ชายคนนั้น

บางครั้งแพทย์ อาจขอให้ ผู้ป่วย ทำแบบสอบถามถึง สุขภาพทางเพศ ที่จะช่วยยืนยันได้ว่า ผู้ป่วย เป็นโรคหย่อนสมรรถภาพจริง ๆ ผู้ชายที่เป็นโรคหย่อนสมรรถภาพ ทางเพศ จะมีปัญหาการทำให้อวัยวะเพศแข็งตัว หรือ รักษา ความแข็งตัว ของ อวัยวะเพศ เอาไว้ไม่ได้นาน

อายุและโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

วิธีการจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

วิธีการ จัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

แม้ว่าโรคนกเขาไม่ขัน เป็นโรค ที่พบมากขึ้นเมื่อ ผู้ชาย มีอายุมากขึ้น แต่อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการมีอายุ มากขึ้น โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สามารถเกิดขึ้นได้จากภาวะต่าง ๆ มากมายทั้งทาง ร่างกาย อารมณ์ ประสาท ฮอร์โมน หรือ การใช้ยาบางชนิด โรคหย่อนสมรรถภาพ บางชนิดอาจต้องใช้การรักษา ทางการแพทย์ขึ้นอยู่ กับ สาเหตุของโรค อาการนกเขา ไม่ขัน เป็นเรื่องที่น่าเครียด น่ากลัว และ น่าสับสน ทั้งกับ คุณผู้ชาย และ คู่รัก ดังนั้นทั้ง คุณสามี และ ภรรยา ต้องช่วยกันเพื่อ จัดการกับปัญหานี้

ทางเลือกการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

วิธีการจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

วิธีกา รจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ทางเลือก การรักษาโรค หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่คุณสามารถเลือกได้จะขึ้นอยู่ กับ สาเหตุของโรค แพทย์ จะทบทวนประวัติการรักษา ของคุณ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด และ ตรวจปัสสาวะ เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค หากคุณมี ความต้องการทางเพศ ลดลง แพทย์อาจ ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายหรือ เทสโทสเตอโรน ในเลือดเพื่อ ตรวจสอบสุขภาพ ระบบต่อมไร้ท่อของคุณด้วย

หลังจากได้รับผลการตรวจ จากห้องปฏิบัติการกลับมาแล้ว แพทย์จะ พูดคุยเรื่องวิธีการรักษา ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ ทำให้นกเขาไม่ขัน วิธีการรักษามีหลายวิธีด้วยกัน เช่น

  • การให้ คำปรึกษาทาง จิตวิทยา ทางเพศ หรือกับคู่รัก
  • การให้ยากิน ยาที่แพทย์ มักจะจ่ายให้ก็มี สามชนิด คือ ซิลเดนาฟิล ซิเตรต หรือ ไวอากร้า ทาดาลาฟิล ซิเตรต หรือ ซิอาลิส และ วาเดนาฟิล ซิเตรต หรือ เลวิตรา
  • การรักษา ด้วยฮอร์โมนทดแทน
  • การใช้ กระบอกสูญญากาศ
  • การฉีดยา ที่องคชาติ

การใช้ชีวิต ที่รักษาสุขภาพมาก ขึ้นช่วยป้องกันโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่มักเกิดเมื่อผู้ชายมีอายุมากขึ้น อันที่จริงแล้ว ไม่ได้เกิดจากอายุที่มากขึ้น แต่เป็น เพราะการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยรักษา สุขภาพตลอดเวลา ที่ผ่านมามากกว่า

ลองหันมาใส่ใจตนเองมากขึ้น ดังนี้

วิธีการจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

วิธีการจัดกา รปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

  • เลิกสูบบุหรี่
  • ออกกำลังกายให้มากขึ้น
  • ลดความเครียด
  • กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและได้สัดส่วนตามหมวดหมู่ที่เหมาะสม มีปริมาณผักและผลไม้มาก ๆ โปรตีนไร้ไขมัน และธัญพืชไม่ขัดสี
  • การเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สอบถามแพทย์เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มผู้ป่วยในท้องที่ของคุณหรือเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศออนไลน์ การพูดคุยสื่อสารกับผู้ที่เจอกับปัญหาลักษณะเดียวกันสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะจัดการกับโรคนกเขาไม่ขันได้

พูดคุยกับภรรยาของคุณเกี่ยวกับเรื่องโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

Bad Sex In Couple

วิธีการจัดการปัญ หาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ส่วนใหญ่แล้วมักไม่ค่อยมีปัญหาในการพูดคุยกับคู่รักของคุณหรอกเพราะภรรยาคุณก็น่าจะสังเกตได้อยู่แล้ว บ่อยครั้งที่ผู้ชายต้องอธิบายสถานการณ์ให้กับภรรยาฟังแต่กลับไม่รู้ว่าจะอธิบายหรือจะใช้ถ้อยคำแบบไหน

การเริ่มต้นพูดคุยอาจใช้ประโยคลักษณะนี้ได้ เช่น

“มีเรื่องอะไรบางอย่างที่ผมต้องคุยกับคุณ”

“ผมมีปัญหาอะไรบางอย่างกับส่วนนั้นของผม/เรื่องส่วนนั้น/อวัยวะนั้น” (หรือใช้คำไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกสบายใจจะพูด)

“ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายวัน/อาทิตย์/เดือน นกเขาผมไม่ขันเลย”

“ผมจะทำอะไรสักอย่างกับมัน และผมอยากให้คุณช่วยผม”

คุณควรยืดหยุ่นการให้นิยามของการมีเพศสัมพันธ์และการมีช่วงเวลาแนบชิดกับคนรัก เปิดใจให้กว้างพูดคุยกันและค้นหาหนทางการให้ความสุขทางเพศแก่กันและกันด้วยวิธีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปากทำรักหรือแม้กระทั่งช่องทางดิจิตอลในช่วงโหมโรงก็ช่วยลดความกดดันได้แทนที่จะไปเน้นแต่การสอดใส่ในการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว

Source : mayoclinic.org

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

พฤติกรรมทางเพศในเด็ก พฤติกรรมทางเพศของเด็กในแต่ละวัย และวิธีรับมือ

บทความใกล้เคียง: โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

บทความใกล้เคียง: วิธีทำให้คุณมีเซ็กซ์ได้นานขึ้น

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

Angoon

app info
get app banner