เชิญตะวัน สุวรรณพานิช

TH-Choentawan
เชิญตะวัน สุวรรณพานิช
บรรณาธิการ
เชิญตะวันรักเด็ก รักการเขียน การแปล และการทำอาหาร สนใจด้านพัฒนาการเด็กและการศึกษา นอกจากนั้นยังเคยเขียนหนังสือสำหรับเด็ก เธอเชื่อว่าการอ่านจะทำให้เข้าใจวัฒนธรรมต่าง ๆ มากขึ้น