เชิญตะวัน สุวรรณพานิช

เชิญตะวัน สุวรรณพานิช
TH-Choentawan
เชิญตะวัน สุวรรณพานิช
บรรณาธิการ
เชิญตะวันรักเด็ก รักการเขียน การแปล และการทำอาหาร สนใจด้านพัฒนาการเด็กและการศึกษา นอกจากนั้นยังเคยเขียนหนังสือสำหรับเด็ก เธอเชื่อว่าการอ่านจะทำให้เข้าใจวัฒนธรรมต่าง ๆ มากขึ้น

บทความโดย

Gisha James

app info
get app banner