ไตรมาส 2

ไตรมาส 2

ช่วงไตรมาสที่ 2 ส่วนใหญ่จะเริ่มรู้กันแล้วว่าลูกจะเป็นเพศอะไร น้ำหนักตัวของผู้หญิงตั้งครรภ์ในช่วงนี้อาจจะขึ้นเร็วกว่าไตรมาสแรกบ้าง มีอะไรต้องระวัง อะไรควรทานไม่ควรทาน ดูได้ที่นี่เลย
ตั้งครรภ์ 4 เดือนควรทานอะไร อาหารสําหรับคนท้อง 4 เดือน ถึงดีต่อแม่และลูก
ตั้งครรภ์ 24 สัปดาห์ อาการคนท้อง และพัฒนาการของทารกในครรภ์
อายุครรภ์ 23 สัปดาห์ อาการคนท้อง และพัฒนาการของทารกในครรภ์
อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ อาการคนท้อง และพัฒนาการของทารกในครรภ์
ตั้งครรภ์ 21 สัปดาห์ อาการคนท้อง และพัฒนาการของทารกในครรภ์
ครรภ์ 20 สัปดาห์ อาการคนท้อง 5 เดือน กับพัฒนาการของทารกในครรภ์
ตั้งครรภ์ 19 สัปดาห์ อาการคนท้อง และพัฒนาการของทารกในครรภ์
ตั้งครรภ์ 18 สัปดาห์ อาการคนท้อง และพัฒนาการของทารกในครรภ์
ตั้งครรภ์ 17 สัปดาห์ อาการคนท้อง และพัฒนาการของทารกในครรภ์
อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ อาการคนท้อง และพัฒนาการของทารกในครรภ์
ตั้งครรภ์ 15 สัปดาห์ อาการคนท้อง และพัฒนาการของทารกในครรภ์
ตั้งครรภ์ 14 สัปดาห์ อาการคนท้อง และพัฒนาการของทารกในครรภ์
ช่วงไตรมาสที่ 2 ส่วนใหญ่จะเริ่มรู้กันแล้วว่าลูกจะเป็นเพศอะไร น้ำหนักตัวของผู้หญิงตั้งครรภ์ในช่วงนี้อาจจะขึ้นเร็วกว่าไตรมาสแรกบ้าง มีอะไรต้องระวัง อะไรควรทานไม่ควรทาน ดูได้ที่นี่เลย
ช่วงไตรมาสที่ 2 ส่วนใหญ่จะเริ่มรู้กันแล้วว่าลูกจะเป็นเพศอะไร น้ำหนักตัวของผู้หญิงตั้งครรภ์ในช่วงนี้อาจจะขึ้นเร็วกว่าไตรมาสแรกบ้าง มีอะไรต้องระวัง อะไรควรทานไม่ควรทาน ดูได้ที่นี่เลย