ภาษาที่สอง

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับภาษาที่สอง มีอะไรบางและควรเริ่มภาษาที่สองให้ลูกอย่างไร ติดตามได้ที่นี่

อะไรอธิบายความเป็นคุณได้ดีที่สุด?
  • วางแผนว่าจะมีลูก
  • กำลังตั้งครรภ์
  • มีลูกแล้ว