ทักษะการเรียนรู้

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกมีความสามารถที่หลากหลาย ติดตามได้ที่นี้