การศึกษาระดับประถม

เมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 มาดูกันว่า เรื่องเรียน เรื่องเล่น ของลูกจะเป็นอย่างไร มีข้อมูลดี ๆ ไว้ไขข้อข้องใจให้คุณพ่อคุณแม่ติดตาม