แท้ง

อาการแท้งเป็นอย่างไรบ้าง เราจะทำตัวและทำใจอย่างไร และเราจะป้องกันไม่ให้แท้งได้อย่างไร

อะไรอธิบายความเป็นคุณได้ดีที่สุด?
  • วางแผนว่าจะมีลูก
  • กำลังตั้งครรภ์
  • มีลูกแล้ว

บทความล่าสุด