การสูญเสียทารก

การสูญเสียทารก

ทารกเสียชีวิตในครรภ์เกิดจาก สาเหตุมาจากคุณแม่ เนื่องจากคุณแม่บางคนมีโรคประจำตัว อย่างโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือมาจากที่ตัวเองอายุมากเกินไป มีน้ำหนักตัวเยอะเกินไป เป็นคนดื่มเหล้า สูบบุหรี่จัด ประสบอุบัติเหตุ หรือตั้งครรภ์มาแล้วหลายครั้ง บางครั้งเกิดจากโครโมโซมผิดปกติ มีการติดเชื้อในครรภ์ ทารกเจริญเติบโตในครรภ์ช้า และรกเสื่อมจากการที่ออกซิเจนไม่เพียงพอ
Enfababy Banner
6 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตายคลอด บางอย่างคุณอาจไม่รู้
DFU หมายถึง ทารกเมื่อคลอดแล้วไม่มีอาการแสดงของการมีชีวิต ได้แก่ ไม่มีการหายใจเอง ไม่มีการเต้นของหัวใจ และไม่มีการเคลื่อนไหว อาจรวมถึงทารกที่คลอดออกมาถึงตายทันทีด้วย