การตั้งชื่อลูก

การตั้งชื่อลูก

การตั้งชื่อลูก การตั้งชื่อลูก ชื่อจริง ชื่อเล่น ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อลูกสาว ชื่อเล่นลูก ชื่อจริงลูก การตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ชื่อเล่นสุดฮิต ศาสตร์ในการตั้งชื่อลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล ติดตามได้ที่นี่ กับ 50 ชื่อมงคลสำหรับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย ชื่อเด็กผู้หญิง 1. กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว 2. กนกรดา อ่านว่า กะ-หนก-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในทอง 3. กนกอร อ่านว่า กะ-หนก-ออน แปลว่า ผู้หญิงที่ดี 4. กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี แปลว่า รัศมีแห่งพระอาทิตย์ 5. กฤตินี อ่านว่า กริด-ติ-นี แปลว่า ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว 6. กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ 7. กานต์พิชชา อ่านว่า กาน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก 8. กิตติญา อ่านว่า กิด-ติ-ยา แปลว่า ผู้มีเกียรติ 9. เกตน์นิภา อ่านว่า เกด-นิ-พา แปลว่า เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย 10. ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐงาม 11. จริยาพร อ่านว่า จะ-ริ-ยา-พอน แปลว่า ความประพฤติดี 12. จินต์จุฑา อ่านว่า จิน-จุ-ทา แปลว่า มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ 13. จารวี อ่านว่า จา-ระ-วี แปลว่า ผู้งดงาม 14. จิณัฐตา อ่านว่า จิ-นัด-ตา แปลว่า ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา 15. จิรชยา อ่านว่า จิ-ระ-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยนาน 16. ชนารดี อ่านว่า ชะ-นา-ระ-ดี แปลว่า เป็นที่รักที่พอใจแห่งฝูงชน 17. ชนิดาภา อ่านว่า ชะ-นิ-ดา-พา แปลว่า ให้เกิดรัศมี 18. ชุติมณฑน์ อ่านว่า ชุ-ติ-มน แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ 19. ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้ 20. ญาดา อ่านว่า ยา-ดา แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์ 21. กชนิภา อ่านว่า กด-ชะ-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว 22. กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว 23. กนกพิชญ์ อ่านว่า กะ-หนก-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง 24. กนกวดี อ่านว่า กะ-หนก-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ 25. กมลเนตร อ่านว่า กะ-มน-เนด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว   ชื่อเด็กผู้ชาย 1. กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง 2. กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง 3. กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์ 4. กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด แปลว่า ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์ 5. กันต์ อ่านว่า กัน แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ 6. กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก 7. กิตติธัช อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า มีชื่อเสียงปรากฏ 8. เขมนันท์ อ่านว่า เข-มะ-นัน แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย 9. เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ 10. คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า 11. จิณณ์ อ่านว่า จิน แปลว่า ประพฤติดีแล้ว 12. จิตติพัฒน์ อ่านว่า จิด-ติ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความคิด ความฉลาด 13. จิรณัฐ อ่านว่า จิ-ระ-นัด แปลว่า ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน 14. จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน 15. จุฑาวุธ อ่านว่า จุ-ทา-วุด แปลว่า มีจุกเป็นอาวุธ 16. ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ 17. ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์ 18. ชนวีร์ อ่านว่า ชะ-นะ-วี แปลว่า ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย 19. ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ แปลว่า ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา 20. ชยุตม์ อ่านว่า ชะ-ยุด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐสุด 21. ธนาตย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ร่ำรวย 22. นราธิป อ่านว่า นะ-รา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน 23. นิรินธน์ อ่านว่า นิ-ริน แปลว่า ไม่มีกิเลศ 24. ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ 25. ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ แปลว่า ยอดเยี่ยม สูงสุด ถือว่าเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวกับ 50 ชื่อมงคลที่ใช้ ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เพราะและความหมายดีทุกชื่อเลย   ที่มา : 1
Enfababy Banner
ชื่อเล่นอักษร ก. ไก่ ชื่อไหนเหมาะกับลูกเรากันนะ
ชื่อลูกโดน ๆ จากเทพญี่ปุ่น
รวมไอเดียตั้งชื่อลูก อักษร ต.เต่า
ชื่อลูกอักษร จ. จาน พร้อมความหมายดี ๆ
ชื่อลูก ว ตั้งชื่อให้ลูกขึ้นต้นด้วย ว.แหวน ตั้งชื่อให้ลูกพร้อมความหมาย
ชื่อลูก บ ตั้งชื่อให้ลูกขึ้นต้นด้วย บ.ใบไม้ ชื่อลูกชาย - ลูกสาว พร้อมความหมาย
ตั้งชื่อเล่นลูกสาว ขื่อลูกสาว ความหมายดีๆ พร้อมความหมาย
ตั้งชื่อเล่นลูกชาย ขื่อลูกชาย ความหมายดีๆ พร้อมความหมาย
ชื่อลูก น ตั้งชื่อให้ลูกขึ้นต้นด้วย น.หนู ชื่อลูกชาย - ลูกสาว ชื่อลูกพร้อมความหมาย
ชื่อเล่นสำหรับลูกชาย ชื่อเล่นลูกชายเพราะ ๆ ชื่อลูกอินเทรนด์ ชื่อเล่นลูกชายน่ารัก ๆ
ชื่อลูก ร ตั้งชื่อให้ลูกขึ้นต้นด้วย ร.เรือ ตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว ชื่อลูกพร้อมความหมาย
ชื่อลูก ป ตั้งชื่อลูก ชื่อลูกชาย ชื่อลูกสาว ชื่อลูกเพราะ ๆ พร้อมความหมาย
ชื่อลูกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กคน ๆ หนึ่ง ทั้งชื่อเล่น ชื่อจริง หลาย ๆ คนอาจจะ ตั้งชื่อลูกก่อนคลอด หรือหลังคลอด เพื่อเป็นเคล็ดในการใช้ชีวิตของลูกน้อย
ชื่อลูกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กคน ๆ หนึ่ง ทั้งชื่อเล่น ชื่อจริง หลาย ๆ คนอาจจะ ตั้งชื่อลูกก่อนคลอด หรือหลังคลอด เพื่อเป็นเคล็ดในการใช้ชีวิตของลูกน้อย