แม่ป่วยก็ให้นมลูกได้ กินยารักษาได้ไม่ลงในนมแม่
อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำช่วยควบคุมเบาหวานได้