ฟันขึ้น

อธิบายเรื่องลำดับการขึ้นของฟัน อาการที่เด็กจะเป็น และวิธีรักษา

อะไรอธิบายความเป็นคุณได้ดีที่สุด?
  • วางแผนว่าจะมีลูก
  • กำลังตั้งครรภ์
  • มีลูกแล้ว