คลอดก่อนกำหนด

ทำไมเด็กบางคนจึงเกิดก่อนกำหนด จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเด็กคลอดก่อนกำหนดได้บ้าง เกิดอะไรขึ้นในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต (NICU) แล้วจะต้องอยู่ในตู้อบนานแค่ไหนกัน

อะไรอธิบายความเป็นคุณได้ดีที่สุด?
  • วางแผนว่าจะมีลูก
  • กำลังตั้งครรภ์
  • มีลูกแล้ว