พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว

จะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว จงอย่ารู้สึกเดียวดาย ความสุขจากการเลี้ยงลูกนั้นมีได้ตลอด

อะไรอธิบายความเป็นคุณได้ดีที่สุด?
  • วางแผนว่าจะมีลูก
  • กำลังตั้งครรภ์
  • มีลูกแล้ว