ของเล่น

ของเล่นกับเด็กเป็นของคู่กัน ของเล่นมีส่วนช่วยเรื่องการพัฒนาการของลูกอย่างมาก พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องหาของเล่นราคาแพงมาให้ลูก สิ่งรวบ ๆ ตัว ของให้บ้าน หรือตัวของพ่อแม่เองก็เป็นของเล่นของลูกได้

0