การคลอดบุตร

การคลอดบุตร

คลอดลูกมีกี่วิธี : การคลอดบุตร มีเพียงแค่ 2 วิธี คือ การคลอดแบบธรรมชาติ และแบบผ่าคลอด การคลอดบุตรมีกี่รูปแบบ มีอะไรบ้าง  : มีอยู่ 2 แบบ คือ ผ่าคลอด : มักจะฉีดยาชาแก้ปวดหรือบล็อกหลัง เพื่อที่จะให้คุณแม่มีสติอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทำคลอดโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวด ในปัจบันการผ่าคลอดมีความปลอดภัยสูงมาก เพราะความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากการคลอดบุตรน้อยมาก คลอดธรรมชาติ : เป็นการคลอดเองแบบธรรมชาติที่คุณแม่จะเบ่งลูกน้อยออกมาจากช่องคลอด โดยไม่ใช้วิธีการผ่าตัดเป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ปกติไม่มีความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนนั้นเอง
Enfababy Banner
กรุ๊ปเลือดแม่-ลูกไม่ตรงกัน มีผลกับสุขภาพลูกด้วยหรือ?
ลาคลอดอย่างไรให้ราบรื่น
ค่าคลอดอัพเดท 64 คลอดเองหรือผ่าคลอด ควรเลือกที่ไหนดี
อาการเจ็บฝีเย็บ 100 สิ่งที่คุณแม่หลังคลอดต้องรู้ ตอนที่ 72
อาหารต้องห้ามแม่ให้นม 100 สิ่งที่คุณแม่หลังคลอดต้องรู้ ตอนที่ 48 ห้ามกินอะไรบ้าง
อาหารบำรุงหลังผ่าคลอด / 100 สิ่งที่คุณแม่หลังคลอดต้องรู้ ตอนที่ 56
100 สิ่งที่คุณแม่หลังคลอดต้องรู้ ตอนที่ 33 ทำไมถึง รู้สึกหนาว ทั้ง ๆที่อากาศร้อน ?
100 สิ่งที่คุณแม่หลังคลอดต้องรู้ ตอนที่  29 ควรเริ่มกินยาคุมเมื่อไร ?
100 สิ่งที่คุณแม่หลังคลอดต้องรู้ ตอนที่ 9 สร้างวินัยตั้งแต่แรกเกิด
100 สิ่งที่คุณแม่หลังคลอดต้องรู้ ตอนที่ 4 การทำความสะอาดร่างกายคุณแม่
เตรียมร่างกายก่อน คลอดธรรมชาติ 100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 79
ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด 100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 67
วินาทีคลอดลูก : วินาทีการคลอดลูกนั้นแม่แสนเจ็บปวดเป็นที่สุด ลูกออกแต่แม่เจ็บ แต่ก็เป็นวินาทีที่เจ็บปวดแต่สวยงามนั้นเอง ได้เห็นหน้าลูกแค่นั้นแม่ทุกคนก็พร้อมที่จะเจ็บเพื่อลูกอยู่แล้ว
วินาทีคลอดลูก : วินาทีการคลอดลูกนั้นแม่แสนเจ็บปวดเป็นที่สุด ลูกออกแต่แม่เจ็บ แต่ก็เป็นวินาทีที่เจ็บปวดแต่สวยงามนั้นเอง ได้เห็นหน้าลูกแค่นั้นแม่ทุกคนก็พร้อมที่จะเจ็บเพื่อลูกอยู่แล้ว