"ลดการเป็นเบาหวาน" ประโยชน์ของการให้นมลูก ของคุณแม่มือหลังคลอด

"ลดการเป็นเบาหวาน" ประโยชน์ของการให้นมลูก ของคุณแม่มือหลังคลอด

นักวิจัย เผยว่า ผู้หญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ต้องให้นมลูก "ลดการเป็นเบาหวาน" ประโยชน์ของการให้นมลูก ของคุณแม่มือหลังคลอด ถึงจะดี

“ลดการเป็นเบาหวาน” ประโยชน์ของการให้นมลูก ของคุณแม่มือหลังคลอด

การนมลูกจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยากเช่นกัน ใครที่มีปริมาณนมน้อยมากๆ นี่ทั้งเครียดทั้งวิตกกันทีเดียว แต่นอกจากจะเป็นการป้อนอาหารลูกที่ไม่เปลืองเลย ยังเป็นช่วงเวลาการสานสัมพันธ์ของแม่และลูกอีกด้วยนะคะ ส่วนประโยชน์หรือข้อดีที่คุณแม่ได้รับ ก็มีเหมือนกันนะคะ และยังมากเสียด้วยค่ะ ข้อดีของการให้นม คือลดการเป็นเบาหวาน ประโยชน์ของการให้นมลูก

"ลดการเป็นเบาหวาน" ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของคุณแม่มือ หลังคลอด

“ลดการเป็นเบาหวาน” ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของคุณแม่มือ หลังคลอด

“ลดการเป็นเบาหวาน” ประโยชน์ของ การให้นมลูก ของคุณแม่มือหลังคลอด

นักวิจัย เผยว่า ผู้หญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ มีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 น้อยกว่า หากให้นมลูก คุณแม่ให้นมลูก เตรียมยิ้ม เพราะมีวิจัยยืนยันมาแล้วว่า ให้นมลูกลดเบาหวาน

"ลดการเป็นเบาหวาน" ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของ คุณแม่มือ หลังคลอด

“ลดการเป็นเบาหวาน” ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของ คุณแม่มือ หลังคลอด

โดยทีมจาก Eunice Kennedy Shriver สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติและการพัฒนามนุษย์ (NICHD) กล่าวว่า พวกเขาได้พบกับการเชื่อมโยงโดยตรงกับการให้นมบุตรและความลดลงของโรคเบาหวานประเภทที่ 2

ทีมจาก Eunice Kennedy Shriver สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติและการพัฒนามนุษย์ (NICHD)  เผยว่า การทดลองได้ศึกษาข้อมูลจาก ผู้หญิงมากกว่า 4,000 คน ทีไ่ด้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์เท่านั้น

"ลดการเป็นเบาหวาน" ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของ คุณแม่มือ หลัง คลอด

“ลดการเป็นเบาหวาน” ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของ คุณแม่มือ หลัง คลอด

โดยเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีลักษณะคือ น้ำตาลในเลือดสูง โดย 1 ใน 20 ของการตั้งครรภ์ ผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเวลาต่อมา

โดยจากแม่ 873 คนยังคบได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 นานถึง 25 ปี หลังจากที่พวกเขาได้คลอดลูก

นักวิจัยได้เปรียบเทียบ ผู้หญิงที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่ไม่ได้นมลูก กับ คนที่ให้นมลูกเป็นเวลา 6 ถึง 12 เดือน และ พบว่าพวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาเบาหวานประเภทที่ 2 น้อยกว่าถึง 9%

"ลดการเป็นเบาหวาน" ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของ คุณ แม่มือ หลัง คลอด

“ลดการเป็นเบาหวาน” ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของ คุณ แม่มือ หลัง คลอด

และหากให้นมนานถึง 1 ถึง 2 ปี ความเสี่ยงลดลงมาถึง 15% และ หากให้นมลูกต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี ความเสี่ยงจะลดลงมาถึง 27% 

โดยนักวิจัยเผยว่า ความเกี่ยวข้องของเบาหวานและการให้นมลูกนั้น เป็นเพราะกลไกทางชีวภาพที่เผาผลาญกลูโคสสำหรับแม่ตอนให้นมลูก

 

ประโยชน์อื่นๆของการให้นมลูก

"ลดการเป็นเบาหวาน" ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของ คุณ แม่ มือ หลัง คลอด

“ลดการเป็นเบาหวาน” ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของ คุณ แม่ มือ หลัง คลอด

 • ลูกดูดนมแม่จะช่วยให้คุณแม่เผาผลาญพลังงาน ทำให้น้ำหนักกลับสู่ปกติได้เร็ว การให้นมลูกจะเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง 500 กิโลแคลอรี่/ วัน เปรียบเทียบได้กับการออกกำลังกายว่ายน้ำไปกลับ 30 รอบหรือขี่จักรยาน 1 ชั่วโมง
 • ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ ลดอาการวัยทอง ลดการเกิดมะเร็งเต้านม
 • ป้องกันโรคกระดูกพรุน
 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานทั้งชนิดที่1 และ 2 จะมีระดับน้ำตาลที่ต่ำลด และต้องการอินซูลินลดลง
 • ช่วยเลื่อนการมีประจำเดือน ทำให้การตั้งครรภ์ไม่ถี่เกินไป
 • ทำให้มดลูกกลับสู่ภาวะปกติเร็วขึ้น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก
 • ไม่มีปัญหาเรื่องคัดเต้านม
 • ประหยัดเวลาไม่ต้องเตรียมนม
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย

สิ่งที่ลูกได้จากน้ำนมแม่

"ลดการเป็นเบาหวาน" ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของ คุณ แม่ มือ หลังคลอด

“ลดการเป็นเบาหวาน” ประ โยชน์ของ การให้นมลูก ของ คุณ แม่ มือ หลังคลอด

 • ลดการติดเชื้อของหู
 • ลดการเกิดโรคภูมิแพ้
 • อาเจียนลดลง
 • ลดท้องร่วง
 • ปอดบวม หลอดลมอักเสบลดลง
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบลดลง
 • ลดอุบัติการณ์เสียชีวิเฉียบพลันที่เรียกว่า Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).
 • ได้รับภูมิคุ้มกันเร็วขึ้น
 • น้ำนมเหลือง(colostrum)จะขับน้ำดีเพื่อลดอาการตัวเหลือง
 • สามารถย่อยได้ง่ายและมีสารอาหารครบถ้วน
 • มีสัดส่วนอาหารที่เหมาะสม
 • พัฒนาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อปาก
 • ลูกมีพฤติกรรมที่ดีเมื่อโตขึ้น
 • ลูกที่มีกินนมแม่นานพบว่ามีความฉลาดและไอคิวดี

“น้ำนมแม่” ที่ให้ประโยชน์ได้ทั้งแม่และลูกแล้ว ยังมีส่วนช่วยในด้านความสัมพันธ์ต่อความผูกพันระหว่างกันของทั้งสองคนด้วย การโอบกอดลูกเข้ากับอกในขณะให้นมยังทำให้เกิดคุณค่าทางจิตใจกับลูก และช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้กับลูก และเพิ่มความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับลูกได้ด้วยนะคะ

Source : Diabates

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

กินแล้วลูกผิวขาวหรือกินแล้วแท้ง จริงๆแล้ว คนท้องกินน้ำมะพร้าวได้มั๊ย

คนท้องกินทุเรียนตอนท้องว่าง ได้ไหม กินทุเรียนได้ตอนไหน กินทุเรียนเยอะได้มั้ย กินทุเรียนทอดได้หรือเปล่า

“ติดกาแฟ” จะส่งผลต่อลูกที่กินนมแม่หรือไม่ แม่ให้นมกินกาแฟได้ไหม ลูกจะเป็นอันตรายหรือเปล่า

 

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner