A ถึง Z 78 ชื่อลูกชายความหมายดี เขียนได้ อ่านได้ ทั้งไทยและอังกฤษ

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

หาชื่อเพราะๆ ให้ลูกชายอยู่ใช่ไหม ขอแนะนำชื่อที่เขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว H

 • Harlan (หรัญญ์หรัณย์)
  อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ดินแดนของทหาร

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว I

 • Isaline (อิสรินทร์)
  ฝรั่งเศส, ฮิบรู แปลว่า สัญญาว่าจะอุทิศตัวเพื่อพระเจ้า

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว J

 • Jenine, Jennine (เจนนินทร์)
  ฝรั่งเศส, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ความสง่างามของพระเจ้า
 • Jacky (จักรี)
  อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ความสง่างามของพระเจ้า
 • Jai, Jye (ใจ)
  อังกฤษ แปลว่า นกเจย์เบิร์ด
  อินเดียน, สันสกฤต แปลว่า ชัยชนะ ผู้ชนะ
 • Jennalee (เจนนรีเจนอารี)
  เวลส์ แปลว่า กระจ่าง นวล
  อราบิค แปลว่า สรวงสวรรค์
 • Jace, Jade, Jed (เจษฏ์เจตน์)
  Jace กรีก, อเมริกัน แปลว่า การรักษา ผู้รักษา หมอ
  Jade สแปนิช อเมริกัน แปลว่า เพชรพลอย
  Jade อังกฤษ แปลว่า อัญมณีสีเขียว
  Jed ฮิบรู, อเมริกัน แปลว่า เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้า
 • Jarad (จรัส) (อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษว่า จา-เร็ดฮิบรู อ่าน จาร์-อัด)
  อเมริกัน แปลว่า ใจกว้าง โอบอ้อมอารี
  ฮิบรู แปลว่า ผู้สืบสกุล
 • John (จอน)
  ฮิบรู แปลว่า ความสง่างามของพระผู้เป็นเจ้า

ดวงชะตา ทารก วัยเตาะแตะ