A ถึง Z 78 ชื่อลูกชายความหมายดี เขียนได้ อ่านได้ ทั้งไทยและอังกฤษ

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

หาชื่อเพราะๆ ให้ลูกชายอยู่ใช่ไหม ขอแนะนำชื่อที่เขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว E

 • Emmalee, Emalee (เอมมาลี)
  ละติน แปลว่า การแข่งขัน เอาชนะ
 • Emmaline (เอมมาลิน)
  อังกฤษ แปลว่า ทั้งหมด
  เยอรมัน แปลว่า บ้านที่สงบสุข หรือ มีความอุตสาหะ
  ฝรั่งเศส แปลว่า มีความอุตสาหะ
 • Emmit, Emmitt (เอมมิตร)
  อังกฤษ แปลว่า ทั้งหมด ทั้งมวล
  เยอรมัน แปลว่า ผู้นำที่มีความขยัน
 • Ezra (เอษราเอศรา)
  ฮิบรู แปลว่า ช่วยเหลือ ผู้ช่วยเหลือ

 

ทารกร้องไห้งอแงตอนตื่นนอน

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว G

 • Gavin, Gavyn (กวินทร์)
  เวลส์, สก็อตติช, อเมริกัน แปลว่า เหยี่ยวขาว
 • Gene (จีน)
  กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผู้ที่กำเนิดในตระกูลที่ดี
 • Guy (กาย)
  อเมริกัน แปลว่า นักรบ
  ละติน แปลว่า ชีวิต
  ฮิบรู แปลว่า หุบเขา
  ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้นำ
  เยอรมัน แปลว่า ป่า, นักรบ
  เวลส์ แปลว่า มั่งคั่ง ร่ำรวย

ดวงชะตา ทารก วัยเตาะแตะ