A ถึง Z 78 ชื่อลูกชายความหมายดี เขียนได้ อ่านได้ ทั้งไทยและอังกฤษ

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

หาชื่อเพราะๆ ให้ลูกชายอยู่ใช่ไหม ขอแนะนำชื่อที่เขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

A – Z  78ชื่อลูกชายความหมายดีเขียนได้อ่านได้ทั้งไทยและอังกฤษ

78ชื่อลูกชายความหมายดีเขียนได้อ่านได้ทั้งไทยและอังกฤษ

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว A

 • Alemana, Aremana (อารีมานะ)

ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้ชายที่มีอำนาจมาก
ฮาวายเอี้ยน แปลว่า นักรบ

 • Arman, Armand (อามันต์อมันต์)
  เยอรมัน แปลว่า ชายที่มีรูปร่างแข็งแกร่ง
  เปอร์เซียน แปลว่า ปณิธาน อุดมคติ
  ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้ชายในกองทัพทหาร
 • Arlan, Alan (อารัญอารัณย์)
  Arlan อเมริกัน, ไอริช แปลว่า คำสาบาน คำสัญญา
  Alan อเมริกัน แปลว่า หล่อ
 • Arnon (อานนท์)
  ตามคัมภีร์ไบเบิ้ล แปลว่า ความรื่นเริง, แสงอาทิตย์
  ภาษาฮิบรู แปลว่า สายน้ำที่ไหลแรง
 • Ashira (อชิราอชิระ)
  ฮิบรู แปลได้สองความหมายว่า ความมั่งคั่ง หรือ กำลังจะร้องเพลง
 • Asha (อาชา)
  สันสกฤต แปลว่า ความหวัง ขอพร
 • Akira (อคิราห์)
  ญี่ปุ่น แปลว่า แสงสว่าง

78ชื่อลูกชายความหมายดีเขียนได้อ่านได้ทั้งไทยและอังกฤษ

 

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว B

 • Bourne (บอน)
  อังกฤษ แปลว่า ลำธารสายเล็ก
 • Boone (บุญบูรณ์)
  ฝรั่งเศส แปลว่า ดี
  อังกฤษ แปลว่า ให้พร
 • Benjamin (เบญจมินทร์)
  คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน แปลว่า บุตรชายแห่งมือขวาของข้าพเจ้า(พระเจ้า)

ดวงชะตา ทารก วัยเตาะแตะ