50 ชื่อเล่นที่เป็นชื่อจริงได้ พยางค์เดียว ความหมายดี เขียนได้ทั้งไทยและอังกฤษ

ตั้งชื่อ 50 ชื่อจริงพยางค์เดียวเพราะ ๆ สั้นง่าย ความหมายเป็นมงคล

50 ชื่อเล่นที่เป็นชื่อจริงได้ พยางค์เดียว ความหมายดี เขียนได้ทั้งไทยและอังกฤษ

 

50 ชื่อเล่นที่เป็นชื่อจริงได้ พยางค์เดียว ความหมายดี เขียนได้ทั้งไทยและอังกฤษ

 • กานต์แปลว่า อันเป็นที่รัก
 • กริชแปลว่า หลักแหลม
 • กชแปลว่า ดอกบัว
 • กัญจน์แปลว่า ทอง
 • กันต์แปลว่า น่ายินดี น่าพอใจ
 • กฤษฎิ์แปลว่า ฉลาด
 • ขัมน์แปลว่า ความอดทน
 • เขมแปลว่า ความเกษม
 • จรณ์​แปลว่า ความประพฤติดี
 • เจตน์แปลว่า ความตั้งใจ
 • จิณณ์แปลว่า ประพฤติดีแล้ว
 • ณัฏฐ์แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้
 • ณิชแปลว่า สะอาด บริสุทธิ์
 • ดนตร์แปลว่า เสียงดนตรี
 • ดรณ์แปลว่า ข้ามพ้นทุกข์
 • ดิษย์แปลว่า เป็นมงคล
 • ติณณ์แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
 • ติณห์แปลว่า กล้าแกร่ง แหลมคม
 • ตาณแปลว่า ที่พึ่ง
 • เตชน์แปลว่า ฉลาด ว่องไว
 • ทัพพ์แปลว่า ทรัพย์สมบัติ
 • ทีปต์แปลว่า รุ่งเรือง
 • ธรณ์แปลว่า แผ่นดิน การทรงไว้
 • ธามแปลว่า ยศศักดิ์
 • ธรรศแปลว่า ความกล้าหาญ
 • ธัญญ์แปลว่า รุ่งเรือง มั่งมี
 • บุษย์แปลว่า ดอกบัว
 • ปัณณ์แปลว่า หนังสือ
 • ปริชญ์แปลว่า ผู้รอบรู้
 • ปัถย์แปลว่า ผู้เหมาะสม
 • ปูรณ์แปลว่า ผู้สมบูรณ์
 • ปารย์แปลว่า ผู้สามารถ
 • ปรีดิ์แปลว่า ความยินดี ความปลื้มใจ
 • พิชญ์แปลว่า นักปราชญ์
 • พิมพ์แปลว่า แม่แบบ
 • พลแปลว่า กำลัง
 • พฤกษ์แปลว่า ต้นไม้
 • ภูมิแปลว่า แผ่นดิน
 • ภามแปลว่า อำนาจ เดช
 • โมกข์แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
 • รัญชน์แปลว่า ความยินดี
 • รุจแปลว่า รุ่งเรือง
 • วิชญ์ แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์
 • วีร์แปลว่า ความกล้าหาญ
 • เวธน์แปลว่า ปัญญาเฉียบแหลม
 • ไวทย์ แปลว่า มีความรู้
 • ศรณ์แปลว่า ที่พึ่ง
 • เศรษฐ์แปลว่า ประเสริฐสุด
 • อัฑฒ์แปลว่า ชายผู้ร่ำรวย
 • อาชว์แปลว่า ความซื่อตรง

ข้อมูลจาก horoscope.kapook.com

บทความเกี่ยวข้อง

รวม 48 ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว โชคลาภสุขภาพ เงินทอง 

รวม 31 ชื่อจริงเพราะๆ ลูกสาว ลูกชาย ความหมายดีเขียนได้ทั้งไทยและอังกฤษ