6 ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการสมองของลูกน้อย

เมื่อลูกน้อยอยู่ในอ้อมกอดคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการส่วนใดก็ตาม คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากให้ลูกได้เจริญเติบโต หากลูกน้อยมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยก็เท่ากับเป็นเรื่องที่ดี ดังนั้นเพื่อเฝ้าดูลูกน้อยเติบโตพ่อแม่จึงควรสังเกตและคอยกระตุ้นพัฒนาการให้กับลูกน้อยอยู่เสมอ

app info
get app banner